Het Europees Herstelfonds kan van start gaan. De Raad en het Parlement hebben de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht van 672,5 miljard euro goedgekeurd, bedoeld om de gevolgen van de coronapandemie te kunnen overzien. 


Op naar een digitaler en groener Europa: het Europees Herstelfonds kan van start

Wat is er goedgekeurd? 

Het Europees Herstelfonds – NextGenerationEU – start medio februari. De Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (RRF) van 672,5 miljard euro is door de Raad en het Parlement goedgekeurd. Het budget is bedoeld om het herstel van Europa na de coronapandemie te stimuleren. De hervormingen en investeringsprojecten die het RRF zal financieren, zijn gestructureerd volgens zes pijlers: de groene transitie; de digitale transformatie; slimme, duurzame en inclusieve groei en banen; sociale en territoriale cohesie; en onderwijs en vaardigheden. 

Lidstaten kunnen plannen indienen 

Lidstaten kunnen vanaf nu hun herstel- en veerkrachtplannen indienen. Deze vereisen goedkeuring van de Commissie en de Raad alvorens de lidstaten geld uit het RRF krijgen. Nederland maakt aanspraak op 5,6 miljard euro, maar dient haar herstelplan pas later in dan de eerste deadline van 30 april, in verband met de nationale verkiezingen in maart. Ieder land moet minstens 37% van het ontvangen geld besteden aan de groene transitie; voor digitalisering is dit 20%. De Commissie gaat toezien op de naleving hiervan door een gecombineerd informatie- en monitoringsysteem. 

Context 

Het RRF is onderdeel van NextGenerationEU, het tijdelijke herstelfonds voor de pandemie, waar ook ReactEU, Horizon Europe, InvestEU en het Fonds voor een rechtvaardige transititie (JTF) een deel van hun budget uit halen. In december 2020 werd er een politiek akkoord bereikt over het herstelfonds en het meerjarig financieel kader (MFK). Samen vormen zij het grootste, door de EU gefinancierde stimuleringspakket ooit. Hiermee is het duidelijk dat een digitaal en groen Europa centraal staat voor de toekomst.