Nederland moet gebruik maken van fiscaal beleid om te zorgen voor meer private en publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Dat stelt de Europese Commissie in haar landen-specifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester.

NL moet meer investeren in O&O

Aanbevelingen Nederland

Nederland moet door middel van fiscaal beleid zorgen voor meer publieke en private investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Dat stelt de Europese Commissie in haar landen-specifieke aanbevelingen voor Nederland naar aanleiding van de ‘Landenrapportage Nederland 2018’. In deze rapportage gaf de Commissie aan dat de investeringen in O&O weliswaar gestegen waren, maar dat Nederland nog achter blijft in het halen van de EU-2020 doelstelling om minimaal 2,5% van het bbp te investeren. Ook scoorde Nederland goed op onderwijsresultaten en academische prestaties. In 2017 deed de Commissie ongeveer dezelfde aanbevelingen.

Aanbevelingen EU

De aanbevelingen zijn gericht op het versterken van de duurzame en inclusieve groei op de lange termijn. Zo roept de Commissie lidstaten op om structurele hervormingen door te voeren om het bedrijfs- en investeringsklimaat te verbeteren. Vanwege de verbeterde economische omstandigheden kan er ook meer gefocust worden op nieuwe prioriteiten: dit jaar wordt er in de aanbevelingen extra aandacht besteed aan sociale uitdagingen zoals het verbeteren van de sociale dialoog.

Context

De aanbevelingen werden gepubliceerd in het kader van het Europees Semester. Dit ‘semester’ is een jaarlijkse cyclus waarin de Commissie adviezen voor het economisch- en begrotingsbeleid van de lidstaten voorstelt aan de Europese Raad van de Europese Unie. De aanbevelingen voor de EU-lidstaten veranderen elk jaar en weerspiegelen de geboekte vooruitgang en het veranderende economisch milieu.