Meer belastinggeld naar O&O in NL

23 mei 2017

Nederland moet meer investeren in onderzoek en ontwikkeling door gebruik te maken van fiscaal beleid. Dit zegt de Europese Commissie in haar landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester.

Aanbevelingen Nederland

Nederland moet fiscaal beleid inzetten om investeringen in onderzoek en ontwikkeling te verhogen en de binnenlandse vraag te versterken. Dit stelt de Europese Commissie in haar landenspecifieke aanbevelingen voor Nederland naar aanleiding van de ‘Landenrapportage Nederland 2017’ die in februari gepubliceerd werd. Hierin signaleerde de Commissie dat Nederland te weinig investeert in onderwijs, onderzoek en innovatie. In de landenrapportage is de Nederlandse overheid het overigens wel eens met de Europese Commissie dat er meer fiscaal beleid kan worden ingezet om publieke en private investeringen te stimuleren.

Aanbevelingen EU

De landenspecifieke aanbevelingen geven aan elke EU-lidstaat advies over het te voeren economisch beleid voor de komende twaalf tot achttien maanden. De aanbevelingen verschillen per land, maar de meest voorkomende uitdagingen waar de Commissie zich op richt zijn lage productiviteitsgroei, ongelijkheden tussen de EU-landen en onzekerheid door externe factoren. De lidstaten moeten daarom van de kansen van het economisch herstel gebruik maken en structurele hervormingen nastreven, meer investeren en publieke investeringen versterken. Daarbij wordt ook gekeken naar investeringen in onderzoek en innovatie. De Commissie roept de Europese Raad op om de aanbevelingen aan te nemen en dringt erop aan dat lidstaten deze implementeren.

Europees Semester

De aanbevelingen werden gepubliceerd in het kader van het Europees Semester. Dit ‘semester’ is een jaarlijkse cyclus waarin de Commissie adviezen voor het economisch- en begrotingsbeleid van de lidstaten voorstelt aan de Europese Raad van de Europese Unie. De Raad van Ministers van Financiën bespreekt de landenverslagen en de landenspecifieke aanbevelingen in juni. De Europese Raad besluit in juli over de uiteindelijke aanbevelingen aan de lidstaten, die zich moeten vertalen in nationale begrotings- en hervormingsplannen. De aanbevelingen voor de EU-lidstaten veranderen elk jaar en weerspiegelen de geboekte vooruitgang en het veranderende economisch milieu.

Meer informatie:
Publicatie Europese Commissie: Recommendations for the Netherlands
Artikel Neth-ER: NL investeert te weinig in onderzoek en innovatie
Artikel Neth-ER: NL investeert nog te weinig in onderzoek en innovatie

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

27 Europese koepels roepen Commissie op tot sterke SDG-strategie

27 belangenorganisaties hebben in een brief aan Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen een oproep gedaan om de SDG-strategie te versterken. De brief is ondertekend door leden van het EU high-...

Lees meer

Commissie: ‘Europa heeft recordaantal investeringen nodig in O&I'

Europa zal recordaantallen investeringen moeten doen in baanbrekend onderzoek & innovatie komend jaar, daarvoor is wel flexibiliteit in het Europees budget vereist. Dit staat in de jaarlijkse...

Lees meer

LLLP: Europees semester te economisch

De aanbevelingen van het Europees Semester hebben een te economische aanpak. Dit zegt het Lifelong Learning Platform in een statement met suggesties voor de Country Specific Recommendations. Ook...

Lees meer

Nederland moet meer investeren in onderwijs en onderzoek

Nederland moet meer geld besteden aan onderwijs en onderzoek. Dit adviseert de Commissie in het kader van het Europees Semester. De investeringen zijn nodig om de Nederlandse arbeidsmarkt...

Lees meer