Meer belastinggeld naar O&O in NL

23 mei 2017

Nederland moet meer investeren in onderzoek en ontwikkeling door gebruik te maken van fiscaal beleid. Dit zegt de Europese Commissie in haar landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester.

Aanbevelingen Nederland

Nederland moet fiscaal beleid inzetten om investeringen in onderzoek en ontwikkeling te verhogen en de binnenlandse vraag te versterken. Dit stelt de Europese Commissie in haar landenspecifieke aanbevelingen voor Nederland naar aanleiding van de ‘Landenrapportage Nederland 2017’ die in februari gepubliceerd werd. Hierin signaleerde de Commissie dat Nederland te weinig investeert in onderwijs, onderzoek en innovatie. In de landenrapportage is de Nederlandse overheid het overigens wel eens met de Europese Commissie dat er meer fiscaal beleid kan worden ingezet om publieke en private investeringen te stimuleren.

Aanbevelingen EU

De landenspecifieke aanbevelingen geven aan elke EU-lidstaat advies over het te voeren economisch beleid voor de komende twaalf tot achttien maanden. De aanbevelingen verschillen per land, maar de meest voorkomende uitdagingen waar de Commissie zich op richt zijn lage productiviteitsgroei, ongelijkheden tussen de EU-landen en onzekerheid door externe factoren. De lidstaten moeten daarom van de kansen van het economisch herstel gebruik maken en structurele hervormingen nastreven, meer investeren en publieke investeringen versterken. Daarbij wordt ook gekeken naar investeringen in onderzoek en innovatie. De Commissie roept de Europese Raad op om de aanbevelingen aan te nemen en dringt erop aan dat lidstaten deze implementeren.

Europees Semester

De aanbevelingen werden gepubliceerd in het kader van het Europees Semester. Dit ‘semester’ is een jaarlijkse cyclus waarin de Commissie adviezen voor het economisch- en begrotingsbeleid van de lidstaten voorstelt aan de Europese Raad van de Europese Unie. De Raad van Ministers van Financiën bespreekt de landenverslagen en de landenspecifieke aanbevelingen in juni. De Europese Raad besluit in juli over de uiteindelijke aanbevelingen aan de lidstaten, die zich moeten vertalen in nationale begrotings- en hervormingsplannen. De aanbevelingen voor de EU-lidstaten veranderen elk jaar en weerspiegelen de geboekte vooruitgang en het veranderende economisch milieu.

Meer informatie:
Publicatie Europese Commissie: Recommendations for the Netherlands
Artikel Neth-ER: NL investeert te weinig in onderzoek en innovatie
Artikel Neth-ER: NL investeert nog te weinig in onderzoek en innovatie

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Rekenkamer: Commissie en lidstaten moeten meer moeite doen voor R&D 3%-doelstelling

De Commissie en lidstaten hebben de afgelopen 10 jaar steken laten vallen, waardoor Europa de doelstelling om 3% van het BBP in R&D te investeren niet zal behalen. Dat blijkt uit een evaluatie...

Lees meer

Commissie: Nederland, spits investeringen toe op missiegedreven onderzoek & innovatie

De Europese Commissie adviseert Nederland om haar publieke investeringen te richten op missiegedreven onderzoek & innovatie. Dit stelt zij in de landspecifieke aanbevelingen in het kader van het...

Lees meer

Commissie: 8 juli nieuwe datum mededeling ERA & onderwijsinitiatieven

De Europese Commissie verwacht op 8 juli een reeks kennisrelevante initiatieven te presenteren. Hieronder vallen de mededeling voor de ERA, alsook de update van de Skills Agenda en het voorstel voor...

Lees meer

CESAER: vastgesteld percentage BBP naar hoger onderwijs

Er moet een vast percentage van het BBP toegekend worden aan het hoger onderwijs in Europa. Dit stelt CESAER in een van haar twee onlangs gepubliceerde position papers. In het eerste paper deelt de...

Lees meer