Verhoogd budget voor Erasmus+ in 2019

15 februari 2019

Het budget voor Erasmus+ in 2019 wordt verhoogd naar bijna 3,3 miljard euro. In een herziene versie van het werkprogramma wordt meer budget toegekend aan onder meer de pilot voor Europese Universiteiten en de Centres of Vocational Excellence.

251 miljoen extra voor Erasmus+

Er zal dit jaar 251 miljoen euro extra besteed worden binnen het Erasmus+ programma. In de herziene versie van het werkprogramma gepubliceerd door de Commissie wordt het budget voor Erasmus+ in 2019 naar bijna 3,3 miljard euro gebracht. Dit extra budget zal besteed worden aan mobiliteit en een aantal prioritaire projecten. Zo wordt het budget voor de pilot voor Europese Universiteiten verdubbeld naar 60 miljoen euro. Daarnaast wordt er 4 miljoen euro extra uitgetrokken voor het beroepsonderwijs, waaronder de Centres of Vocational Excellence. Bovendien gaat er meer aandacht uit naar strategische partnerschappen, sociale inclusie, digitalisering in het onderwijs en multidisciplinariteit, zoals het inzetten van Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM) disciplines.

Context

De Raad en het Parlement hebben eind 2018 overeenstemming bereikt over het EU-budget voor 2019. Hierin was onder meer een stijging voor Erasmus+ voorzien. De Commissie heeft deze extra stijging nu meegenomen in het herziene werkprogramma voor 2019. Het budget van 2,6 miljard euro dat de Commissie vorig jaar in haar ontwerpbegroting had voorgesteld is daardoor sterk naar boven bijgesteld.

Meer informatie: 

Persbericht Europese Commissie: €251 million more for Erasmus+ in 2019
Publicatie Europese Commissie: Amendment of the 2019 annual work programme for the implementation of Erasmus+: the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport
Artikel Neth-ER: Europese Universiteiten kunnen samenwerkingen hoger onderwijsinstellingen verdiepen
Artikel Neth-ER: EC wil stijging budget H2020 en Erasmus+ voor 2019
Artikel Neth-ER: Calls Erasmus+ voor 2019 gepubliceerd
Artikel Neth-ER: Budget 2019 goedgekeurd: 12,3 miljard naar Horizon 2020 en 2,8 naar Erasmus+

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie maakt geld vrij voor kennis in MFK en coronaherstelfonds

De Europese Commissie verhoogt de budgetten voor kennis in de herziene meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds ten opzichte van eerdere voorstellen. De Commissie wil zo in totaal 105,8 miljard...

Lees meer

LLLP: hoger budget Erasmus+ opvolger nodig om meer doelstellingen te behalen

Het budget van de opvolger van Erasmus+ moet worden verhoogd zodat organisaties over voldoende middelen beschikken om de doelstellingen te behalen. Dat stelt Lifelong Learning Platform in haar...

Lees meer

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te...

Lees meer

Nederland & andere landen publiceren tegenvoorstel Frans-Duits herstelfonds

Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden willen een moderne EU-begroting, aangevuld met een tijdelijk noodfonds om het economisch herstel en de...

Lees meer