De Commissie vraagt om uw mening over het herziene Raamwerk voor de staatssteunregels rondom onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De herziening moet staatssteun toegankelijker maken en het proces versimpelen. Reageren kan tot en met 3 juni.


Geef uw mening over de nieuwe staatssteunregels voor O&O&I

Vergroten toegankelijkheid staatssteun

U kunt tot 3 juni uw input geven over het concept-Raamwerk voor staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Naar aanleiding van een eerdere evaluatie, gevolgd door een roadmap in aanloop naar herziene Raamwerk, wil de Commissie staatssteunregels toegankelijker gaan maken. Met name voor het mkb is dit van belang. Zij worden momenteel nog niet genoeg geprikkeld om te investeren in O&O&I-projecten. De evaluatie liet ook zien dat de staatssteunregels nog onvoldoende de strategische prioriteiten van de EU adresseren, zoals de digitale transitie en de Green Deal. Het nieuwe concept-Raamwerk behelst daarom drie grote veranderingen: een vernieuwing van de definities voor O&O&I-activiteiten rondom digitalisering, waardoor het duidelijker wordt welke projecten steun kunnen krijgen; overheidssteun voor technologie-infrastructuren wordt mogelijk gemaakt om meer O&O&I-investeringen te stimuleren; en als laatste worden specifieke regels versimpeld om de administratieve lasten te verlichten.

Context

Het Raamwerk heeft als doel om investeringen in O&O&I-projecten te stimuleren die private partijen niet alleen kunnen dragen. Staatssteun vanuit lidstaten wordt hiertoe toegestaan onder bepaalde voorwaarden. De herziening van de regels voor O&O&I passen in een bredere trend van staatssteunmodernisering, waarbij regels op de schop gaan, om zo de groene, digitale en industriële transitie beter te ondersteunen. In de tweede helft van 2021 wordt het nieuwe O&O&I-Raamwerk gepresenteerd.