De Europese Commissie is benieuwd wat u vindt van het voorstel voorde bindende richtlijn over stages. De richtlijn moet discriminatie verminderen en de positie van stagiairs te versterken bij de toetreding tot de arbeidsmarkt. U kunt tot 25 mei feedback geven. 


Geef uw mening over de bindende richtlijn voor verbetering van stages

De Commissie streeft naar eerlijkere stages  

De Europese Commissie wil gezamenlijke Europese principes rondom de kwaliteit en werkomstandigheden van stages vaststellen. Hiervoor publiceerde de Commissie recentelijk een voorstel voor een Europese richtlijn. Deze richtlijn verzekert de waarborging van de kwaliteit, eerlijkheid en inclusiviteit van stages in de EU . De commissie ontvangt graag feedback op het voorstel, u kunt feedback geven tot 25 mei 2024. 

Context 

In 2023 evalueerde de Commissie het Europees kwaliteitskader voor stages van 2014. Daarin concludeerde zij dat vernieuwing en versterking van de 21 kwaliteitscriteria nodig is. De herziening van de Raadsaanbeveling vindt tevens plaats in het kader van het Europese Jaar van de Vaardigheden en het actieplan voor de Sociale Pijler. In 2021 en 2022 opende de Commissie ook al een consultatie voor input op een herziend kwaliteitskader. Uit een onderzoek van de Europese Rekenkamer bleek dat de kwaliteit van stages in het nauw komt door een gebrek aan gezamenlijke definities en aanpak. 

 

Mede geschreven door Martin Pomper