Wat is uw mening over de huidige kwaliteit van stages in de Europese Unie? Dat wil de Commissie graag weten in verband met een evaluatie van het Europees Kwaliteitskader voor Stages. Naast de meningen en ervaringen van jongeren wil de Commissie ditmaal ook graag weten wat bijvoorbeeld onderwijs- en onderzoeksinstellingen, publieke diensten of werkgevers vinden. De deadline van de consultatie loopt af op 13 juni.


Wat vindt uw organisatie van de kwaliteit van stages in de EU?

Kan het kwaliteitskader voor stages beter?

De Commissie is benieuwd naar de ervaringen en meningen van iedereen die te maken heeft met stages die niet in een onderwijscontext plaatsvonden. Deze korte enquête van de Commissie draagt bij aan de evaluatie van het Europees kwaliteitskader voor stages. In tegenstelling tot een eerdere enquête richt deze consultatie zich op iedereen die zijn ervaringen rondom de kwaliteit van stages wil delen. Naast jongeren worden daarom nu ook jongerenorganisaties, overheidsdiensten, sociale partners, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en werkgevers om hun mening gevraagd. De Commissie wil weten tot in hoeverre het kwaliteitskader leidt tot betere stages en bijdraagt aan de behoeften van stageverstrekkers en stagiairs. Reageren kan tot en met 13 juni.

Context 

In 2014 nam de Raad een Aanbeveling aan waarin zij lidstaten aanbeveelt de kwaliteit van stages te verbeteren door basisvoorwaarden te introduceren. Bij de gestelde beginselen kan men denken aan het sluiten van een schriftelijke stageovereenkomst, het opstellen van leer- en opleidingsdoelen, erkenning, rechten en plichten en de arbeidsvoorwaarden. De evaluatie van de Aanbeveling is onderdeel van het actieplan voor de Europese Pijler van Sociale Rechten en moet ook bijdragen aan een succesvol Europees jaar van de jeugd. In die context veroordeelde het Parlement onlangs de praktijk van onbetaalde stages.