Jongeren in Europa vragen om ondersteuning vanuit Interreg voor gelijke kansen in het aanleren van nieuwe vaardigheden en gelijke toegang tot beroepsonderwijs. Respondenten willen meer interculturele leermogelijkheden en ondersteuning voor taalonderwijs, om sociale inclusie in de grensregio’s te versterken.


Europese jongeren geven aanbevelingen voor Interreg

Vraag naar aandacht voor vaardigheden in Interreg  

Jongeren vragen om gelijke kansen voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en toegang tot beroepsonderwijs. Deze boodschap werd meegegeven door jongeren in een verklaring, opgesteld door de Europese Commissie aan de hand van een survey en gesprekken met Europese jongeren. Zo zou Interreg volgens jongeren een aanvulling op Erasmus+ kunnen bieden, om studentenuitwisselingen tussen grensregio’s te stimuleren. Interreg moet volgens de respondenten bovendien mogelijkheden creëren tot interculturele leeromgevingen. Zo kan sociale inclusie onder jongeren bevorderd worden. Hierbij is het overwinnen van taalbarrières belangrijk, bijvoorbeeld via gemakkelijke of gratis toegang tot diensten voor taalonderwijs. Verder is er vraag naar erkenning van vaardigheden die opgedaan worden met Interreg projecten in lijn met bestaande certificering.

Context

30 Jaar geleden is Interreg, of de Europese territoriale samenwerking (ETS), van start gegaan als een van de instrumenten voor Europees cohesiebeleid. Het programma wil samenwerking verbeteren tussen grensregio’s in de EU. In verband met de viering van 30 jaar Interreg zijn drie onderwerpen geselecteerd: buren, groen en jeugd. Om jongere generaties zich gehoord te laten voelen door de besluitmakers in de EU, is binnen het thema jeugd deze verklaring met aanbevelingen voor Interreg opgesteld.