Het Urban Innovative Actions initiatief genereert veel aandacht en heeft het vermogen tal van succesvolle projecten en innovaties rondom stedelijke ontwikkeling voort te brengen, maar benut deze potentie niet volledig. Er is ruimte voor verbetering omtrent de implementatiefase van deze projecten. Dit is de uitkomst van een rapport van de Commissie. 


Europese innovatieve acties dragen potentie als aanjager van stedelijke ontwikkeling

UIA toont potentie, nu nog effectiviteit 

Het Urban Innovative Actions (UIA) initiatief toont potentie om Europese steden te innoveren, maar slaagt er nog niet in projectresultaten effectief te vertalen in stedelijke ontwikkeling. Dit blijkt uit de eerste tussentijdse evaluatie van de Commissie. De Commissie concludeert dat er hoge belangstelling was voor de acties, en dat de eerste fase een breed scala aan diverse projecten wist te genereren. Echter blijven bepaalde projecten hangen in de implementatiefase, waardoor er onduidelijkheid ontstaat over de output en het tijdspad van het project. 

Ruimte voor verbeteringen in 2021-2027 

Om met de opvolger, het European Urban Initiative (EUI), een grotere impact te realiseren, kan de toegevoegde waarde van de projecten voor het Europees regionaal beleid beter worden afgewogen in de selectieprocedure. Uit de evaluatie blijkt dat het UIA-initiatief de potentie laat liggen om de projecten duurzaam, schaalbaar en overdraagbaar te maken. Door deze doelen beter te verankeren in de selectie- en implementatiefase, kan de operationele gereedheid van projecten worden vergroot. 

Context 

Het UIA-initiatief is opgetuigd om innovatieve projecten gericht op stedelijke uitdagingen de middelen te bieden om meer risico te kunnen nemen dan reguliere projecten gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het initiatief werd door de Commissie gelanceerd als onderdeel van de Europese Urban Agenda voor de periode 2014-2020. De tussentijdse evaluatie kijkt naar onder andere de effectiviteit en toegevoegde waarde van UIA-projecten tussen 2015 en 2019. In 2019 presenteerde de Commissie haar plannen voor stedelijke ontwikkeling voor de programmaperiode 2021-2027. Het UIA Initiatief is opgevolgd door het EUI, waar de focus wederom op innovatieve acties ligt. Maar liefst 60% van de acties is hiervoor bestemd.