De Urban Agenda zal in de toekomst verder moeten worden uitgerold, hierbij spelen Europese instellingen, lidstaten en lokale overheden een centrale rol. De ministers voor stedelijke ontwikkeling roepen in de Boekarest-verklaring de Europese instellingen, lidstaten en lokale autoriteiten op de implementatie en ontwikkeling van het succesvolle initiatief met coherent beleid te blijven ondersteunen.


Ministers: zet successen Urban Agenda voort

Urban Agenda

Lidstaten, Europese instellingen en lokale autoriteiten worden opgeroepen om de implementatie en ontwikkeling van de Urban Agenda in de toekomst te blijven ondersteunen. De Europese ministers voor stedelijke ontwikkeling roepen hiertoe op in de ondertekende Boekarest-verklaring. De Urban Agenda is een zeer succesvol initiatief om stedelijke uitdagingen door samenwerking van verschillende bestuursniveaus te stimuleren, bijvoorbeeld op het gebied van banen en vaardigheden of de digitale transitie. De ministers roepen daarom lokale overheden, lidstaten en de Europese instellingen op om de agenda verder te blijven ontwikkelen en nog meer regio’s en steden erbij te betrekken.

Context

De Europese ministers voor stedelijke ontwikkelingen hebben de Boekarest-verklaring ondertekend die voortkomt uit een initiatief van het Comité van de Regio’s. Twee jaar geleden ondertekenden dezelfde ministers het Pact van Amsterdam, waarmee de Urban Agenda for Europe werd gepresenteerd. Kennis is een van de drie pijlers binnen deze agenda. Onlangs presenteerde de Commissie via het European Urban Initiative de plannen voor stedelijke ontwikkeling na 2020. Een aanzienlijk deel van het budget uit het initiatief zal naar innovatie gaan. Volgend jaar zullen de ministers van stedelijke ontwikkeling een hernieuwd Handvest van Leipzig tekenen, die vanaf 2007 diende om stedelijke ontwikkeling in de EU aan te moedigen. Momenteel wordt de Urban Agenda geëvalueerd