23 november 2023

Europees Semester: Nederland moet vaardigheidstekorten bij kwetsbare groepen verminderen

Joep Roet

Joep Roet

Plaatsvervangend directeur

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Commissie wil dat Nederland meer doet om vaardigheidstekorten onder kwetsbaren groepen te verminderen. Dit blijkt uit de landspecifieke aanbevelingen voor het Europees Semester. Brussel adviseert lidstaten in het algemeen meer te doen aan het vaardigheidstekort en volwassenenonderwijs om de groene en digitale transitie door te komen.


Europees Semester: Nederland moet vaardigheidstekorten bij kwetsbare groepen verminderen

Meer aandacht voor kwetsbare groepen

Nederland moet meer doen om de vaardigheden van Nederlanders in ongunstige positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit stelt de Commissie in haar landspecifieke aanbevelingen voor het Europees Semester. Kwetsbare groepen krijgen in Nederland niet altijd voldoende ondersteuning bij het trainen van vaardigheden. Dat moet dus beter vindt Brussel. Wel is de Commissie over het algemeen positief over het aanleren van vaardigheden in Nederland. Zo ziet zij sterke prestaties op onderwijsgebied: het aandeel jongeren dat noch werkt, noch onderwijs of een opleiding volgt, behoort tot de laagste in de EU en kromp de afgelopen twee jaar met 1,5%. Ook zit Nederland onder het Europese gemiddelde van het aantal vroegtijdige schoolverlaters: in 2022 was dit nog maar 4,2%. Daarnaast hebben volwassenen in Nederlanders de hoogste digitale basisvaardigheden van de EU.

Meer vaardigheden en volwassenenonderwijs in de lidstaten

De Commissie stelt in het Europese Semester een aantal belangrijke Europese prioriteiten vast, hierbij wordt de nadruk gelegd op het vaardigheden en volwassenenonderwijs. Zo moeten de meeste lidstaten meer doen aan het vaardigheidstekort om het werkgelegenheidsdoel van 78 procent in 2030 te halen. Tegelijkertijd is er veel meer vooruitgang nodig om de doelstelling te halen waarbij elk jaar 60 procent van de volwassenen studeert. Deze maatregelen zijn nodig om de EU competitief, innovatief en inclusief te houden. Ook spelen vaardigheden en volwassenenonderwijs een grote rol in de groene en digitale transitie.

Context

Het Europees Semester is een jaarlijks terugkerend kader om het economisch en werkgelegenheidsbeleid van lidstaten te coördineren. Hierbij doet de Commissie landspecifieke aanbevelingen aan de lidstaten. In 2022 beval de Commissie Nederland om te investeren in om- en bijscholing en om onbenut arbeidspotentieel in te zetten.

 

Mede geschreven door Luna Hoogendam.