De Commissie beveelt Nederland aan te investeren in om- en bijscholing en onbenut arbeidspotentieel beter te in te zetten. Dat blijkt uit de aanbevelingen voor Nederland uit het Europees Semester. Om de groene en digitale transitie te stimuleren, adviseert de Commissie ook nationale overheidsinvesteringen te blijven doen, onder meer via het nationale herstel- en veerkrachtplan.


Commissie vraagt om- en bijscholing van Nederland ten behoeve van de arbeidsmarkt

Brussel adviseert

Nederland moet arbeidstekorten aanpakken door onbenut arbeidspotentieel in te zetten en meer te investeren in om- en bijscholing. Dat is de kern van de landspecifieke aanbevelingen van de Commissie in het kader van het Europees Semester dit jaar. Ook adviseert de Commissie om nationale overheidsinvesteringen ten gunste te laten komen van de groene en digitale transitie. Daarbij benadrukt de Commissie nadrukkelijk de noodzaak van de snelle implementatie van zowel  het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan als de structuurfondsen. Tot slot haalt de Commissie aan dat Nederland meer moet investeren in het verstrekken en verwerven van benodigde vaardigheden voor de groene transitie, om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstof.

Context

Elk jaar geeft de Commissie landspecifieke aanbevelingen die fungeren als richtlijn voor het economisch beleid van de lidstaten. De aanbevelingen zijn onderdeel van het Europees Semester, een jaarlijkse cyclus van begrotings- en economisch beleid. De aanbevelingen zijn nagenoeg identiek aan de aanbevelingen die de Commissie in 2022 presenteerde.

 

Mede geschreven door Tsjalling Kootstra.