Er moeten meer publieke investeringen en open standaarden komen om de toegang tot metaverse infrastructuren verder te ontwikkelen, aldus de European University Association (EUA). Dit is essentieel vanwege de belangrijke rol die hogeronderwijsinstellingen spelen bij de ontwikkeling en toepassing van de technologieën die nodig zijn om een metaverse op te zetten: augmented en virtual reality.


EUA pleit voor meer publieke investeringen en open standaarden voor metaverse technologieën

EUA benadrukt rol HO in metaverse

De EUA pleit in een statement voor meer publieke investeringen en open standaarden in strategieën voor virtual en augmented reality (metaverse). Hogeronderwijsinstellingen zijn namelijk belangrijke gebruikers en ontwikkelaars van deze technologieën. Om de infrastructuren van hogeronderwijsinstellingen te onderhouden en deze verder te ontwikkelen zijn daarom meer publieke investeringen nodig. Ook ziet de EUA graag een ontwikkeling van open standaarden die de toegang tot de metaverse stimuleren en waarin interoperabiliteit en privacy centraal staan. Deze standaarden moeten opgezet worden door middel van een inclusieve samenwerking tussen verschillende belanghebbende in het hogeronderwijs- en onderzoekslandschap.

Context

Het statement van de EUA is een reactie op een consultatie van de Commissie over een strategie voor open, veilige en respectvolle metaverses. De Commissie wil deze virtuele ruimten graag reguleren en verder ontwikkelen. Volgens Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt, ligt er bij het bevorderen van virtuele ruimten een grote rol voor Europese onderzoekers. Eerder werd al gesteld dat virtuele technologieën veel potentie bieden voor effectiever en inclusiever onderwijs.

Mede geschreven door Lieve Dessing.