Het Verenigd Koninkrijk moet zo snel mogelijk een geassocieerd land worden in Horizon Europe. Dat laat de European Universities Association (EUA) weten in een statement gericht aan de Commissie en de Britse regering. De EUA benadrukt dat het betrekken van het Britse onderzoeksveld in Horizon gemeenschappelijke belangen dient aan beide kanten van het Kanaal. Onderzoekers mogen niet het slachtoffer worden van politiek getouwtrek tussen Brussel en Londen.


EUA: ‘Laat associatie VK met Horizon Europe niet langer wachten’

Haast geboden

De European University Association (EUA) vindt dat de onderhandelingen over de associatiestatus van het Verenigd Koninkrijk (VK) met Horizon Europe zo snel mogelijk afgehandeld moeten worden. Dat laat de Europese universiteitenkoepel, die 34 nationale universiteitskoepels in de EU vertegenwoordigt, weten in een statement. Volgens de EUA creëert het trage onderhandelingsproces momenteel onnodige onzekerheid binnen het Europese kennisveld, waardoor samenwerkingsprojecten worden bedreigd. Dit heeft negatieve gevolgen voor het VK en de EU aangezien beide profteren van goede samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. EUA wil daarom dat Londen en Brussel er zo snel mogelijk werk van maken om het eerste protocol uit de handels- en samenwerkingsovereenkomst af te handelen, waarmee de associatie van het VK een feit zou zijn.

Context

Door middel van een associatieverdrag kunnen ook niet EU-landen deelnemen aan Horizon Europe. Meestal gelden voor deze geassocieerde niet-EU landen wel strengere eisen dan voor lidstaten. Als onderdeel van de Brexit-deal werd er in december 2020 een akkoord bereikt over de associatie van het VK met Horizon Europe. De formalisatie van deze overeenkomst door de EU is sindsdien echter uitgebleven. Eurocommissaris Mariya Gabriel, verantwoordelijk voor Horizon Europe, liet onlangs doorschemeren dat de politieke impasse tussen de EU en VK met betrekking tot Noord-Ierland iets te maken heeft met de trage onderhandelingen over Horizon Europe. Sindsdien maakt de onderzoeksgemeenschap in beide regio’s zich zorgen over het ophouden van VK-associatie omwille van politieke redenen. Naast het VK zijn er momenteel ook problemen in de onderhandelingen met Zwitserland, terwijl IJsland en Noorwegen juist de eerste geassocieerde landen binnen Horizon Europe werden.