De industriële technologie roadmap voor koolstofarme technologie geeft een overzicht van veelbelovende technologie om de energie-intensieve industrie te vergroenen. De mogelijke creatie van een industriële alliantie staat centraal in de voorgestelde actielijnen, net als het maximaliseren van synergieën met Horizon Europe partnerschappen. De roadmap dient als handleiding om meer O&I-investeringen aan te trekken die moeten bijdragen aan de klimaatdoelen van de Green Deal.


ERA-Roadmap gepubliceerd om energie-intensieve industrie te vergroenen

Vergroening industrie met O&I  

De Commissie heeft de industriële technologie roadmap voor koolstofarme technologie gepubliceerd. Hiermee moeten de hoeveelheid en productiviteit van investeringen in onderzoek en innovatie (O&I) in energie-intensieve sectoren worden vergroot. De roadmap geeft een overzicht van veelbelovende technologie in dit domein en beveelt daarnaast aan de creatie van een industriële alliantie te overwegen. Verder kunnen synergieën met zowel de Horizon Europe partnerschappen als InvestEU de impact van de vergroening van industrie vergroten. De roadmap gaat ook in op intellectueel eigendom, dat zou moeten worden vrijgegeven bij groene uitvindingen om de toegankelijkheid van kennistransfer te vergroten. Samenwerking met Europese normalisatiesorganisaties is daarnaast nodig, maar ook nationale sectorale en cross-sectorale actieplannen worden aanbevolen.

Context

De roadmap is ontwikkeld door lidstaten, industriële partijen en andere stakeholders en vloeit voort uit de beleidsagenda van de Europese Onderzoeksruimte. Het document zal van invloed zijn op de O&I-prioriteiten in het transition pathway voor het energie-intensieve EU industriële ecosysteem dat er aan komt. Die maakt weer onderdeel uit van de geüpdatete industriële strategie die in 2021 werd gepubliceerd.