Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij.

Week 17: update corona

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de belangrijkste gevolgen van de coronacrisis voor Erasmus+ en Horizon 2020 op deze overzichtspagina. De update van week 16 vindt u hier

Von der Leyen: enorme investeringen EU-budget nodig in strijd tegen corona   

Het aankomend Meerjarig Financieel Kader (MFK) moet worden ingezet om miljarden te mobiliseren voor economisch herstel na de coronacrisis, zo stelde Commissievoorzitter Von der Leyen op 15 april tijdens een virtuele persconferentie. Tijdens dit gezamenlijke persmoment met Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, benadrukte de Commissievoorzitter dat het MFK een centrale rol speelt in het financieel herstel van de EU en ook benadrukte zij het belang van investeringsinitiatieven die de lidstaten weer op weg moeten helpen. Daartoe behoort een tijdelijk wederopbouwfonds ter waarde van honderden miljarden ook tot een mogelijkheid. Ook presenteerde Von der Leyen en Michel een roadmap voor de uitfasering van coronamaatregelen. Op 23 april zullen de EU-leiders in een videoconferentie de besprekingen over de EU-respons op de corona crisis vervolgen. 

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: Remarks by President von der Leyen at the joint press conference with President Michel on the EU response to the coronavirus crisis  
Publicatie Commissie en Raad: Joint European Roadmap towards lifting COVID-19 containment measures 
Artikel Politico: Von der Leyen calls for huge investment iniative within EU budget  
Artikel Neth-ER: Corona noodmaatregelen goedgekeurd, herziening MFK-voorstel in de maak 
Artikel Neth-ER: Von der Leyen: Coronacrisis vraagt om een modern, strategisch en duurzaam EU-budget 


Europees Parlement stemt in met corona response pakket  


Op vrijdag 17 april heeft het Europees Parlement ingestemd met het Investeringsinitiatief Coronavirusrespons Plus (CRII+). Het CRII+ is complementair aan het Coronavirus Response Investment Initiative. Het nieuwe pakket bestaat uit een aantal aanvullende maatregelen, waaronder een 100% EU co-financieringsratio. Ook worden verbeterde overdrachtsmogelijkheden tussen de verschillende structuurfondsen en tussen verschillende regio’s in een land mogelijk gemaakt. De Europese Raad moet het standpunt dat is ingenomen door het Parlement nog officieel goedkeuren, waarna het pakket op 24 april aanstaande in werking zal treden. Ook de Raad van de Europese Unie stemde in met het initiatief op 22 april. 


Meer informatie:


Persbericht Parlement: COVID-19: Stepping up EU’s response to alleviate the effects of the crisis 
Persbericht Raad: COVID-19: More flexibility for deploying EU budget money
Artikel Neth-ER: Week 15: update corona 


Erasmusstudenten onzeker over beurs 


Veel studenten zijn onzeker over hun Erasmusuitwisseling. 65 procent van de Erasmusstudenten heeft van hun universiteiten of nationale instanties nog geen duidelijkheid gekregen of zij hun Erasmusbeurs kunnen houden of moeten terugbetalen. Dit staat in een onderzoeksrapport van het Erasmus Student Network (ESN) over de impact van COVID-19 op de mobiliteit van bijna 22.000 Erasmusdeelnemers. Ook toont de enquête dat de informatieverstrekking door de ontvangende universiteit voor veel studenten niet altijd nuttig was. Twee derde van de Erasmusdeelnemers zetten hun periode in het buitenland voort, terwijl de periode voor een kwart werd afgebroken. De grote meerderheid van de lessen wordt nu helemaal of gedeeltelijk online aangeboden. ESN benadrukt dat duidelijke en toegankelijke informatie en financiële compensatie voor gemaakte kosten deelnemers kunnen helpen. 

Naar aanleiding van de enquête heeft de Commissie op dinsdag 21 april aangegeven dat het studenten en instellingen gaat informeren over de effecten van de coronacrisis op deelname aan het Erasmus uitwisselingsprogramma. Veel studenten ontvingen pas informatie vanuit Erasmus nadat ESN al haar rondvraag had uitgezet, zo meldt Research Professional. De Commissie organiseert daarnaast volgende week een webinar over de huidige situatie en wil zelf een enquête houden onder Erasmusstudenten over de gevolgen van de pandemie. Ook verschillende nationale agentschappen zijn inmiddels benaderd met een vragenlijst.  


Meer informatie:  


Onderzoeksrapport ESN: Student Exchanges in Times of Crisis  
Artikel Research Professional: Commission planning further Erasmus+ outreach over Covid-19 

Europarlementariërs roepen op tot meer steun voor Erasmus+ studenten  


Leden van de Parlementaire Commissie cultuur en onderwijs (CULT) hebben kritiek geuit op de onduidelijke en gebrekkige communicatie van de Commissie en nationale agentschappen naar de Erasmusstudenten die lijden onder de huidige pandemie. Dit staat in een open brief aan Mariya Gabriel, Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd. Zo stellen de Europarlementariërs dat het momenteel niet duidelijk is voor de Erasmusstudenten of zij extra gemaakte kosten vergoed zullen krijgen en of zij hun status als Erasmusstudent kunnen behouden. Ook roepen de Europarlementariërs op om ervoor te zorgen dat de studenten hun academisch jaar niet verloren gaat en ze de noodzakelijke studiepunten kunnen verkrijgen door middel van virtueel digitaal onderwijs. Tijdens een informele bijeenkomst van de onderwijsministers een dag eerder, op 14 april, gaf Gabriel aan dat de Commissie al de maximale flexibiliteit toepast op de regels van het Erasmus+ programma en regelmatig contact heeft met nationale agentschappen.  


Meer informatie:  


Persbericht Europees Parlement: Erasmus+ students during Covid-19: MEPs call for more support and clarity 
Artikel Neth-ER: Europarlementariërs vragen om Europees e-learning platform 

Commissie benadrukt belang flexibiliteit uitgelopen MSCA-projecten 

De Commissie onderstreept dat onderzoekers, die zijn gefinancierd via de Marie Curie individuele beurzen (MSCA), op flexibiliteit kunnen rekenen tijdens en na de coronacrisis. Vorige maand begonnen MSCA-wetenschappers een petitie waarin zij oproepen om uitgelopen onderzoekprojecten te blijven financieren. In een persbericht op 21 april erkent de Europese Commissie dat de pandemie een negatief effect heeft op sommige projecten en garandeert daarom zoveel mogelijk flexibiliteit in het huidige programma. Ook moeten instellingen de afspraken, zoals die in de MSCA-overeenkomsten staan, blijven naleven. Instellingen en MSCA-onderzoekers worden door de Commissie aangemoedigd om hun projecten voort te zetten, ook wanneer bepaalde activiteiten die hier onderdeel van uitmaken niet kunnen worden uitgevoerd. Waar mogelijk kunnen bepaalde projecttaken tijdelijk anders worden ingevuld door onderzoekers, stelt de Commissie. MSCA-projecten die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van labonderzoek mogen worden uitgesteld tot de maatregelen zijn versoepeld. Naast de verklaring over de MSCA-projecten, publiceerde de Commissie vorige week ook de MSCA pocket guide.   


Meer informatie:

Persbericht Commissie: COVID-19 and paid extensions for MSCA individual fellowships projects 
Petitie MSCA-onderzoekers: Paid extensions of MSCA projects following disruptions caused by COVID-19 pandemic  
Publicatie Commissie: MSCA pocket guide for researchers, universities, research institutes and 
companies                                                                                                                                                 
Artikel Neth-ER: MSCA: 378 miljoen voor 2.500 onderzoekers 


Commissie lanceert nieuw platform voor onderzoekers 

De Europese Commissie heeft deze week samen met partners het European COVID-19 Data Platform voor gegevensuitwisseling gelanceerd. Hier kunnen onderzoekers hun bevindingen uitwisselen in de strijd tegen het coronavirus. Het Erasmus MC en het RIVM zijn twee van de partners in dit project. Het platform is een van de eerste concrete acties die in het kader van het ERAvsCorona actieplan uitgevoerd wordt. Hierin zijn 10 actiepunten opgesteld in de strijd tegen het coronavirus.  


Meer informatie: 

Publicatie Commissie: Coronavirus: Commission launches data sharing platform for researchers 
Platform Commissie: Covid-19 data portal 
Publicatie Commissie: First “ERACvsCORONA” action plan
Artikel Neth-ER: Onderzoekministers scharen zich achter ERAvsCorona actieplan 


Deadline registratie hackathon #EUvsVirus verlengd 


De registratieperiode van de pan-Europese hackathon #EUvsVirus is verlengd tot en met 24 april. De Hackathon wordt georganiseerd door de Europese Commissie en is erop gericht om te helpen bij het vinden van innovatieve oplossingen in de strijd tegen het coronavirus. Het evenement zal deze week van 24 april tot en met 26 april plaatsvinden.  


Meer informatie: 


Hackathon Commissie: EU vs Virus: Pan-European hackathon  
Artikel Neth-ER: Week 15: update corona 


FAQ Horizon 2020 uitgebreid met MSCA

De Europese Commissie heeft de website met veelgestelde vragen onder Horizon 2020 over financierings- en aanbestedingsmogelijkheden geüpdatet. Hier kun je nu de antwoorden voor Marie Sk≈Çodowska-Curie actions (MSCA) en COVID-19 gerelateerde vragen vinden, zoals hoe er wordt omgegaan met vertragingen van MSCA-projecten. 

Meer informatie: 


Website Commissie: Frequently Asked Questions (FAQ) 
Artikel Neth-ER: Week 15: update corona


Uitgestelde calls en deadlines  


Naast de algemene maatregelen en gevolgen van het coronavirus voor deadlines in Erasmus+ en Horizon 2020 kondigde de Commissie deze week uitstel van overige deadlines en calls aan. Zo is de deadline van de EIC Pathfinder call genaamd Challenging Current Thinking uitgesteld naar drie juni 2020. Ook is de deadline van de MSCA RISE (Research and Innovation Staff Exchange) call voor 2020 uitgesteld naar 12 mei.  

Meer informatie:


Publicatie Commissie: FET-Open Challenging Current Thinking   
Publicatie Commissie: Research and Innovation Staff Exchange  
Artikel Neth-ER: Gevolgen van het coronavirus voor Erasmus+ en Horizon 2020