Gevolgen van het coronavirus voor Erasmus+ en Horizon 2020

18 maart 2020

Verschillende calls voor Erasmus+ en Horizon 2020 worden uitgesteld. Dat heeft de Commissie aangekondigd in het kader van de escalatie van de COVID-19 uitbraak. Voor Erasmus+ heeft dit invloed op aanvragen voor strategische partnerschappen en het Erasmus Charter for Higher Education. Voor Horizon 2020 geldt dat calls met een deadline tussen nu en 15 april worden uitgesteld, met uitzondering van twee calls in het kader van het IMI en EIC met deadline in maart. De overmachtsregels voor reeds lopende projecten blijven van kracht.

Uitstel deadlines Erasmus+

De Europese Commissie heeft besloten om een aantal deadlines voor aanvragen onder Erasmus+ uit te stellen. De deadline voor aanvragen voor strategische partnerschappen (KA2) wordt verzet van 24 maart naar 23 april. Hieronder vallen de strategische partnerschappen tussen scholen (KA201), mbo (KA202), hoger onderwijs (KA203), volwassenenonderwijs (KA204) en uitwisselingspartnerschappen tussen scholen (KA229). Ook wordt de deadline voor aanvragen van het Erasmus Charter for Higher Education uitgesteld naar 26 mei. Verder zijn deadlines voor de jeugd- en sportonderdelen van het Erasmus+-programma aangepast.

Overige maatregelen Erasmus+

De Commissie heeft eind vorige week extra maatregelen met betrekking tot het Erasmus+ programma bekendgemaakt. Naast maximale flexibiliteit toe te passen bij de uitvoering van het programma, zullen nationale agentschappen in de lidstaten ook een beroep kunnen doen op de zogenaamde overmachtsclausule. Hierbij kan beslist worden om extra kosten tot een bepaald bedrag al dan niet te vergoeden en kunnen projecten gemakkelijker worden uitgesteld. Projectcoördinatoren kunnen voor de laatste stand van zaken en aanvullende vragen terecht bij het Nationaal Agentschap Erasmus+, dat ook een overzicht van veelgestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor Erasmus+ heeft gepubliceerd. Studenten, docenten of andere deelnemers aan het Erasmus+-programma kunnen voor vragen over het coronavirus contact opnemen met hun thuisinstelling. 

Uitstel deadlines Horizon 2020

Ook calls voor onderdelen van Horizon 2020 waarvan de deadline vóór 15 april valt worden uitgesteld. De nieuwe deadlines worden per call aangegeven op het Funding and Tenders Portal van de Commissie. De EIC Accelerator call, waarvan de deadline oorspronkelijk 18 maart was, wordt met 48 uur uitgesteld naar 20 maart. In verband met deze call heeft de Commissie een oproep gedaan aan innovatoren om specifieke projecten die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus zeker in te dienen. De call van het Innovative Medicines Initiative (IMI) gericht op de aanpak van het coronavirus blijft onveranderd – deze is open tot 31 maart. Het merendeel van de medewerkers van de Commissie en de agentschappen werkt momenteel thuis, zo ook bij de European Research Council (ERC) en het European Institute of Innovation and Technology (EIT). Zij hebben aangegeven de continuïteit van hun werk de komende tijd te willen garanderen. Zo zegt de ERC dat zij voorstellen op afstand zullen evalueren en verwachten zij geen vertragingen. 

Overmachtsclausule Horizon 2020

De Commissie geeft verder aan dat de regels betreffende overmacht beschreven staan in artikel 51 van de Horizon 2020 model grant agreement en, ook in het kader van de coronacrisis, onveranderd blijven. Begunstigden dienen contact op te nemen met hun contactpersoon in de Commissie of het relevante agentschap of financieringsorgaan, die de situatie per geval zal beoordelen. Zo kunnen kosten gemaakt voor bijvoorbeeld reizen of conferenties die niet hebben kunnen plaatsvinden verhaald worden. Het maximale subsidiebedrag kan echter niet worden overschreden.

COST open call ook uitgesteld

Ook de European Cooperation in Science and Technology (COST) heeft voor haar open call de deadline van april naar oktober verzet. Hiermee wil COST onderzoekers meer tijd  geven voor het uitwerken van hun voorstellen.

Context

In veel Europese landen zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus in te dammen. Op EU-niveau coördineren regeringsleiders en ministers de nationale aanpakken. Zo hebben de Europese lidstaten van 10 maart een mandaat opgesteld over de COVID-19 uitbraak. In dit mandaat is onder andere besloten om te investeren in Europese onderzoeksinitiatieven ter bestrijding van het coronavirus en om 140 miljoen vrij te maken voor medisch onderzoek. De onderwijsministers hebben twee dagen later de uitdagingen en consequenties van het coronavirus voor het onderwijs besproken.

Aangezien de bestrijding van het coronavirus momenteel de allergrootste prioriteit heeft, is het mogelijk dat andere dossiers vertraging oplopen, waaronder de onderhandelingen over het MFK, het toekomstige Erasmusprogramma en Horizon Europe.  

Meer informatie: 

Publicatie Commissie: Erasmus+ - Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended
Publicatie Nationaal Agentschap Erasmus+: Update coronavirus
Publicatie Nationaal Agentschap Erasmus+: Veelgestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus
Publicatie Commissie: Will the deadlines for Horizon 2020 calls be extended related to the COVID-19 outbreak?
Publicatie Commissie: Can the clause on “force majeure” in the Horizon 2020 grant agreement be invoked in relation to the COVID-19 outbreak?
Publicatie Commissie: Applications welcome from startups and SMEs with innovative solutions to tackle Coronavirus outbreak
Publicatie ERC: Coronavirus - Business continuity measures at the ERC
Publicatie EIT: EIT business continuity during COVID-19 pandemic
Website COST:  Open call collection date – postponed until October 2020
Artikel Neth-ER: EU onderwijsministers bespreken consequenties coronavirus voor het onderwijs
Artikel Neth-ER: Commissie publiceert nieuwe Erasmus Charter richtlijnen
Artikel Neth-ER: week 14 update corona

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

De mogelijke gevolgen van wel of geen nieuw MFK op 1 januari 2021

Waar de MFK-onderhandelingen vorige maand nog de Europese politieke agenda bepaalden, lijkt het doemscenario van geen akkoord door de coronacrisis steeds dichterbij te komen. Wat zou de impact zijn...

Lees meer

Strategisch plan Horizon Europe verwacht eind juni

De Europese Commissie verwacht eind juni een definitief concept van het strategisch plan voor Horizon Europe te publiceren. Daarvoor zal het al een concept voorleggen aan het Europees Parlement en...

Lees meer

Nederlandse instellingen weer goed vertegenwoordigd in Advanced Grant van ERC

Veertien Nederlandse instellingen ontvangen dit jaar een prestigieuze Advanced Grant van de European Research Council. Op een totaal van 185 onderzoekers is Nederland daarmee het vijfde land als het...

Lees meer

Update werkprogramma Horizon 2020 maakt geld vrij voor corona-onderzoek

De Commissie heeft in de strijd tegen het coronavirus geld vrijgemaakt voor medisch onderzoek, zo blijkt uit de update van haar Horizon 2020 werkprogramma voor dit jaar. Door middel van extra...

Lees meer