Gevolgen van het coronavirus voor Erasmus+ en Horizon 2020

18 maart 2020

Verschillende calls voor Erasmus+ en Horizon 2020 worden uitgesteld. Dat heeft de Commissie aangekondigd in het kader van de escalatie van de COVID-19 uitbraak. Voor Erasmus+ heeft dit invloed op aanvragen voor strategische partnerschappen en het Erasmus Charter for Higher Education. Voor Horizon 2020 geldt dat calls met een deadline tussen nu en 15 april worden uitgesteld, met uitzondering van twee calls in het kader van het IMI en EIC met deadline die stond voor maart. De overmachtsregels voor reeds lopende projecten blijven van kracht. 

Uitstel deadlines Erasmus+

De Europese Commissie heeft besloten om een aantal deadlines voor aanvragen onder Erasmus+ uit te stellen. De deadline voor aanvragen voor strategische partnerschappen (KA2) was al verzet van 24 maart naar 23 april. Hieronder vallen de strategische partnerschappen tussen scholen (KA201), mbo (KA202), hoger onderwijs (KA203), volwassenenonderwijs (KA204) en uitwisselingspartnerschappen tussen scholen (KA229). Ook is de deadline voor aanvragen van het Erasmus Charter for Higher Education uitgesteld naar 26 mei. Verder zijn deadlines voor de jeugd- en sportonderdelen van het Erasmus+-programma aangepast. 

Overige maatregelen Erasmus+

De Commissie heeft eind vorige week extra maatregelen met betrekking tot het Erasmus+ programma bekendgemaakt. Naast maximale flexibiliteit toe te passen bij de uitvoering van het programma, zullen nationale agentschappen in de lidstaten ook een beroep kunnen doen op de zogenaamde overmachtsclausule. Hierbij kan beslist worden om extra kosten tot een bepaald bedrag al dan niet te vergoeden en kunnen projecten gemakkelijker worden uitgesteld. Projectcoördinatoren kunnen voor de laatste stand van zaken en aanvullende vragen terecht bij het Nationaal Agentschap Erasmus+, dat ook een overzicht van veelgestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor Erasmus+ heeft gepubliceerd. Studenten, docenten of andere deelnemers aan het Erasmus+-programma kunnen voor vragen over het coronavirus contact opnemen met hun thuisinstelling.

Uitstel deadlines Horizon 2020

Veel lopende calls voor Horizon 2020 zijn uitgesteld. Op het Funding and Tenders Portal houdt de Commissie een overzicht bij met alle nieuwe deadlines. Waar mogelijk maakt de Commissie extra geld beschikbaar voor onderzoek naar het virus, waaronder voor de European Innovation Council. Het merendeel van de medewerkers van de Commissie en de agentschappen werkt momenteel thuis, zo ook bij de European Research Council (ERC) en het European Institute of Innovation and Technology (EIT). Zij hebben aangegeven de continuïteit van hun werk de komende tijd te willen garanderen. Zo zegt de ERC dat zij voorstellen op afstand zullen evalueren en verwachten zij geen vertragingen.  

Impact op lopende projecten

Het virus verstoort vrijwel alle lopende Horizon 2020-projecten. In een aantal veel gestelde vragen geeft de Commissie aan welke flexibiliteit er is voor onderzoekers. Zo blijven de regels betreffende overmacht onveranderd blijven. Begunstigden dienen contact op te nemen met hun contactpersoon in de Commissie of het relevante agentschap of financieringsorgaan, die de situatie per geval zal beoordelen. Verder komen onder meer de Marie Skłodowska-Curie-acties, subsidiebedragen en transportkosten aan bod. 

COST open call ook uitgesteld

Ook de European Cooperation in Science and Technology (COST) heeft voor haar open call de deadline van april naar oktober verzet. Hiermee wil COST onderzoekers meer tijd geven voor het uitwerken van hun voorstellen. 

Context

In veel Europese landen zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus in te dammen. Op EU-niveau coördineren regeringsleiders en ministers de nationale aanpakken. Zo hebben de Europese lidstaten van 10 maart een mandaat opgesteld over de COVID-19 uitbraak. In dit mandaat is onder andere besloten om te investeren in Europese onderzoeksinitiatieven ter bestrijding van het coronavirus en om 140 miljoen vrij te maken voor medisch onderzoek. De onderwijsministers hebben twee dagen later de uitdagingen en consequenties van het coronavirus voor het onderwijs besproken. 

Aangezien de bestrijding van het coronavirus momenteel de allergrootste prioriteit heeft, is het mogelijk dat andere dossiers vertraging oplopen, waaronder de onderhandelingen over het MFK, het toekomstige Erasmusprogramma en Horizon Europe.   

Meer informatie:  

Publicatie Commissie: Erasmus+ - Coronavirus outbreak - deadlines for applications extended 
Publicatie Nationaal Agentschap Erasmus+: Update coronavirus 
Publicatie Nationaal Agentschap Erasmus+: Veelgestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus 
Publicatie Commissie: Funding & Tenders portal - ERA corona platform 
Publicatie Commissie: Will the deadlines for Horizon 2020 calls be extended related to the COVID-19 outbreak? 
Publicatie Commissie: Can the clause on “force majeure” in the Horizon 2020 grant agreement be invoked in relation to the COVID-19 outbreak? 
Publicatie Commissie: Applications welcome from startups and SMEs with innovative solutions to tackle Coronavirus outbreak 
Publicatie ERC: Coronavirus - Business continuity measures at the ERC 
Publicatie EIT: EIT business continuity during COVID-19 pandemic 
Website COST:  Open call collection date – postponed until October 2020 
Artikel Neth-ER: EU onderwijsministers bespreken consequenties coronavirus voor het onderwijs 
Artikel Neth-ER: Commissie publiceert nieuwe Erasmus Charter richtlijnen 
Artikel Neth-ER: week 14 update corona 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Nederlandse Josefien Groot wint Rising Innovator Prize 2020

De Nederlandse Josefien Groot heeft de prijs Rising Innovator Prize 2020 gewonnen. De prijs werd tijdens de jaarlijkse R&I days uitgereikt door Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor innovatie,...

Lees meer

EUA en Science Europe leveren laatste input voor Horizon Europe

De EUA stelt aan de vooravond van Horizon Europe excellentie, openheid en inclusiviteit centraal in een nieuw policy input paper. Science Europe richt zich dan weer op onder andere de rol van...

Lees meer

Missies barsten van ambitie, maar uitwerking blijft onduidelijk

Het is definitief: de mission boards hebben officieel hun missievoorstellen overhandigd aan de Commissie tijdens de R&I Days. Sinds juni zijn de missies verder uitgewerkt, maar dit leidt nog...

Lees meer

Staan de drie beste supercomputers straks in Europa?

Als het aan de Commissie ligt, staan drie van de vijf beste supercomputers wereldwijd binnenkort in Europa. De Commissie trekt acht miljard euro uit voor het partnerschap EuroHPC, dat de...

Lees meer