Horizon 2020 heeft meer aandacht voor sociale- en geesteswetenschappen dan eerdere EU-kaderprogramma’s voor onderzoek & innovatie. Toch besteden niet alle onderdelen van het programma evenveel aandacht aan de disciplines, blijkt uit een analyse van de Commissie.


SSH beter geïntegreerd in Horizon 2020 dan in voorgangers

SSH beter geïntegreerd  

Sociale- en geesteswetenschappen (SSH)-disciplines hebben een grotere rol in onderzoeks- en innovatie (O&I)-acties van Horizon 2020 vergeleken met vorige EU-kaderprogramma’s voor O&I. Dat concludeert de Europese Commissie in het ‘final monitoring report - Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020’. In Horizon 2020 vlagde de Commissie projecten met een SSH-dimensie. Uit het rapport blijkt dat in 71 tot 86% van die SSH-gemarkeerde projecten SSH-partners waren betrokken. Ook ging een vijfde van het totale Horizon 2020-budget naar SSH-gemarkeerde onderwerpen. Wel zijn er nog programmaonderdelen met minder SSH-integratie, zoals onderdelen met betrekking tot nanotechnologie, biotechnologie, geavanceerde productietechnieken en ruimtevaart.

Ongelijkheid in disciplines en landen

Niet alle SSH-disciplines komen even sterk terug in projecten gefinancierd door Horizon 2020. Zo waren specialisten uit de disciplines antropologie, etnologie, geschiedenis, sociale geografie, psychologie, kunst, humanistiek, onderwijs en sociologie in alle gevallen betrokken bij minder dan tien procent van de projecten. Specialisten uit de economie, marketing, politieke wetenschappen en rechten waren bij meer dan de helft van de SSH-gemarkeerde projecten betrokken. Daarnaast stelt de Commissie dat er ook ongelijkheid te observeren is tussen landen. SSH-onderzoekers uit de lidstaten die na 2004 zijn toegetreden zijn ondervertegenwoordigd.

Context

Integratie van sociale- en geesteswetenschappen was een belangrijke dwarsdoorsnijdende doelstelling van Horizon 2020, om zo de maatschappelijke impact van het programma te vergroten. Een technische oplossing is immers geen oplossing als het niet begrepen of geaccepteerd wordt door eindgebruikers. SSH werd in Horizon 2020 geïntegreerd op verschillende manieren. Zo werden projecten met een SSH-dimensie gemarkeerd, maar waren er ook specifieke onderdelen gericht op SSH, zoals Science with and for Society en de cluster ‘Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies'. Gedurende de loop van het programma mat de Commissie de vooruitgang in SSH-integratie jaarlijks. Ook in Horizon Europe is SSH-integratie een duidelijke voorwaarde en is het geïntegreerd in alle clusters, missies en partnerschappen.