De integratie van sociale- en geesteswetenschappen (SSH) zou binnen Horizon Europe op een bindende en holistischere manier kunnen gebeuren. Dat blijkt uit een evaluatie van de Europese Commissie van de integratie van SSH in Horizon 2020. Hoewel SSH steeds beter is geïntegreerd binnen Horizon 2020, is er nog altijd ruimte voor verbetering.


EC: een bindende aanpak kan integratie van SSH in Horizon Europe bevorderen

SSH in Horizon Europe

De impact van sociale- en geesteswetenschappen (SSH) binnen Horizon Europe kan vergroot worden door de integratie van SSH op een bindende manier te formuleren en vanuit een holistisch perspectief te benaderen. Deze conclusie trekt de Europese Commissie op basis van het jaarlijkse rapport Integration of Social Sciences and Humanities in Horizon 2020: Participants, Budget and Disciplines. Holistisch betekent volgens de Commissie dat er gedurende de hele cyclus aandacht besteed zou moeten worden aan de integratie van SSH vanaf de co-creatie en co-design van onderzoeksonderwerpen tot de selectie en implementatie van projecten. De Commissie denkt nog na over de manier waarop zij invulling zou kunnen geven aan het bindend maken van SSH.

SSH binnen Horizon 2020

Verder blijkt uit de evaluatie dat de integratie van SSH binnen Horizon 2020 in 2017 is verbeterd ten opzichte van eerdere jaren. Zo zijn er meer SSH-gerelateerde projecten en is het budget voor dergelijke projecten omhooggegaan. Bovendien blijkt uit de evaluatie dat Nederland bij de zeven landen hoort, waaruit de meeste SSH-partners komen. Desalniettemin blijft er ruimte voor verbetering.

Context 

Dit is het vierde jaar dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de integratie van SSH in Horizon 2020. In deze editie zijn voor het eerst gegevens van de Marie Skłodowska-Curie Acties, het programma voor onderzoeksinfrastructuren (RI) en de Future Emerging Technologies meegenomen. De conclusies van dit rapport zijn gebaseerd op Horizon 2020 maar zullen waarschijnlijk toegepast worden op Horizon Europe, aangezien Horizon 2020 al te ver gevorderd is.