De Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) heeft haar nieuwe stuurgroep gekozen. Rianne Letschert, bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht, wordt de voorzitter. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het houden van overzicht, het werkplan en de strategie van de Coalitie.


Rianne Letschert (UM) leidt Europese hervorming onderzoeksevaluatie

Voorzitter van de Coalitie

De Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) heeft haar nieuwe stuurgroep gekozen. Rianne Letschert, bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht, is verkozen tot voorzitter. Elizabeth Gadd (INORMS Research Evaluation Group) en Karen Stroobants (Marie Curie Alumni Association en EuroScience) zijn verkozen tot vicevoorzitters. Verder bestaat de stuurgroep uit acht leden, afkomstig van verschillende onderzoeksinstanties. De stuurgroep is verantwoordelijk voor het houden van overzicht, het werkplan en de strategie van de Coalitie. Verder ondersteunt de stuurgroep deelnemende lidorganisaties. Elke lidorganisatie van CoARA kon een van haar medewerkers nomineren.

Context

De Commissie initieerde eind 2021 de Europese coalitie voor het hervormen van onderzoeksbeoordelingssystemen. De aanleiding hiervoor was het ERA Pact en de nieuwe ERA beleidsagenda, die spraken van een vereiste cultuuromslag binnen het systeem van erkennen en waarderen. In juli 2022 werd de Agreement on Reforming Research Assessment gepresenteerd, waarin deze doelen verder zijn uitgewerkt. Sindsdien gaven tal van organisaties uit verschillende landen aan deze overeenkomst te willen ondertekenen, zo ook verschillende Nederlanse instellingen.

 

Mede geschreven door Vera van Vliet.