Instellingen kunnen nu de hervormingsovereenkomst onderzoeksbeoordelingssystemen ondertekenen om zich te committeren aan een nieuwe vorm van onderzoeksbeoordelingen. Zowel publieke als private onderzoeksfinancierders, universiteiten, onderzoeksinstellingen en –infrastructuren en nationale overheden worden uitgenodigd te tekenen en zich zodoende aan te sluiten bij de Coalition for Advancing Research Assessment.


Teken de overeenkomst voor de hervorming van onderzoeksbeoordelingen

Samen verandering teweeg brengen

Het is vanaf nu mogelijk om de overeenkomst genaamd ‘Agreement on Research Assessment Reforms’  te tekenen. Als ondertekenaar schaart uw instelling zich bij de zogenaamde Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). Deze coalitie zal vanaf eind 2022 een samenwerkingsverband vormen, waarin pilots over het hervormen van onderzoeksbeoordelingssystemen worden uitgevoerd. De overeenkomst toont de gemeenschappelijke Europese bereidheid om de beoordeling van onderzoek, onderzoekers en onderzoeksinstellingen aan te pakken. U kunt de overeenkomst ondertekenen en uw organisatie aansluiten bij de CoARA via deze link.  

Context

Eind 2021 initieerde de Commissie een Europese coalitie gericht op het hervormen van huidige onderzoeksbeoordelingssystmen. De aanleiding hiervoor was het ERA Pact en de nieuwe ERA Policy Agenda, die sprak van een wenselijke cultuuromslag binnen het systeem van erkennen en waarderen. Diversiteit van loopbanen binnen het onderzoeksveld staat hierin centraal. In juli 2022 werd de ‘Agreement on Research Assessment Reforms’ gepresenteerd, waarin deze doelen verder zijn uitgewerkt. Sindsdien gaven meer dan 350 organisaties uit 40 verschillende landen, waaronder verschillende Nederlandse instanties, aan deze overeenkomst te willen ondertekenen. Inmiddels heeft onder andere NWO getekend.

 

Mede geschreven door Vera van Vliet.