Meer dan 4.200 start-ups en ondernemingen hebben zich aangemeld voor de laatste financieringsronde van de Accelerator pilot van de EIC. Uit een publicatie van de Europese Commissie blijkt dat dit aantal een verdubbeling is ten opzichte van de financieringsronde in mei. In totaal is meer dan 15 miljard euro aangevraagd, terwijl er slechts 170 miljoen euro beschikbaar is. 20% van de aanmeldingen bestaan uit bedrijven met een vrouwelijke CEO.

Recordaantal aanmeldingen in laatste financieringsronde EIC Accelerator

Forse stijging van aanmeldingen

Het aantal aanmeldingen voor de Accelerator pilot van de European Innovation Council (EIC) is fors gestegen ten opzichte van het aantal aanmeldingen in de ronde afgelopen mei. De Commissie meldt in een persbericht een recordaantal aanmeldingen van 4.200 bedrijven. Tegelijkertijd is dit het meeste aantal aanmeldingen ooit voor deze pilot. Het totale budget dat is verzocht door start-ups en ondernemingen ligt op 15 miljard euro, hoewel het beschikbare budget circa 170 miljoen euro bedraagt. Tenslotte is gebleken dat 20% van de aanmeldingen bestaat uit bedrijven met een vrouwelijke CEO. In een eerder dit jaar geïntroduceerde pilot-maatregel staat dat tenminste een kwart van de bedrijven die worden uitgenodigd voor de interviewronde, moet worden geleid door vrouwen.

Context

De Accelerator pilot is een van de instrumenten van de EIC en is gericht op het ondersteunen van start-ups en mkb’s bij het ontwikkelen en opschalen van innovaties. Momenteel loopt de EIC als pilot onder Horizon 2020, vanaf 2021 zal de EIC een volwaardig onderdeel worden van Horizon Europe.