De Raad van de EU heeft het voorstel voor investeringen in supercomputers middels een Joint Undertaking goed gekeurd. Dat wordt duidelijk uit de verordening van de Raad. Door het verwerven van supercomputers moet het voor wetenschappers en bedrijven aantrekkelijker worden hun data in Europa te verwerken.


Raad geeft groen licht voor investeringen in supercomputers

Raad ziet investering in supercomputers zitten

De Raad van de EU heeft ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie voor investeringen in een Europese supercomputerinfrastructuur van wereldklasse. Dit staat in de verordening van de Raad voor de oprichting van een Joint Undertaking (JU) voor European High-Performance Computing (EuroHPC). De JU zal zich vanaf 2019 tot 2026 enerzijds bezighouden met het verwerven en functioneren van supercomputers, en anderzijds zal een onderzoeks-en innovatieprogramma worden vormgegeven dat de ontwikkeling van Europese supercomputertechnologie moet gaan ondersteunen. De supercomputerinfrastructuur speelt een sleutelrol in de digitalisering van de industrie en de data-economie. De toepassingen ervan zullen in allerlei sectoren gebruikt kunnen worden, van de academische wereld tot de publieke sector. Het budget toegekend aan de JU bestaat uit 386 miljoen vanuit Horizon 2020 en 100 miljoen uit de Connecting Europe Facility (CEF).

Context                                 

Joint Undertakings zijn Europese publiek-private partnerschappen, die ingezet worden om op een aantal strategische domeinen meer richting te geven aan de O&O-activiteiten in Europa, om haar concurrentiekracht te versterken. Het voorstel van de Commissie werd gepubliceerd in januari en in maart ondertekenden de eerste lidstaten al een declaratie voor een EuroHPC. Het Europees Parlement zal in juli over het initiatief stemmen. Ook moeten supercomputers één van de vijf sleutelgebieden gaan worden binnen het nieuwe Digital Europe programma, waarvoor de Commissie begin juni haar voorstel presenteerde.