EC presenteert eerste digitale programma: Digital Europe

6 juni 2018

Het eerste digitale programma, Digital Europe, moet Europese digitale capaciteiten verbeteren en het internationale concurrentievermogen versterken. In het voorstel van de Europese Commissie worden vijf sleutelgebieden geïdentificeerd, waaronder kunstmatige intelligentie en digitale vaardigheden. Daarnaast presenteerde de Commissie voorstellen voor de Connecting Europe Facility (CEF) en het Europese ruimtevaartprogramma na 2020.

Inzetten op verbetering digitale capaciteiten

Europa moet haar strategische digitale capaciteiten en internationaal concurrentievermogen verbeteren. Dat is het doel van het Commissievoorstel voor het eerste Digital Europe-programma voor de periode 2021-2027. Met een budget van 9.2 miljard euro moet het programma inspelen op de digitale transformatie in de EU en draagt het bij aan de implementatie van de Digital Single Market-strategie.

Het programma zal complementair zijn aan de activiteiten onder Horizon Europe. Waar Horizon Europe onderzoek en innovatie financiert, zal Digital Europe zich richten op het inzetten en benutten van bestaande en ontwikkelde innovatieve digitale oplossingen en op het bouwen van infrastructuren. Digital innovation hubs spelen een centrale rol in de implementatie van Digital Europe.

Vijf sleutelgebieden voor investeringen

Het programma zal zich richten op vijf sleutelgebieden:

  • Kunstmatige intelligentie: de EU wil het gebruik van kunstmatige intelligentie in de economie en maatschappij stimuleren. Het programma bouwt verder op een eerdere Mededeling van de Commissie waarin werd gepleit voor meer publieke en private investeringen op dit gebied.
  • Digitale vaardigheden: de EU gaat helpen om de geavanceerde digitale vaardigheden van werknemers te verbeteren door middel van gerichte programma’s voor het mkb.
  • Supercomputers: investeringen in het opbouwen en verbeteren van supercomputers en dataverwerkingssystemen kunnen bijdragen aan vooruitgang op andere gebieden, zoals gezondheidszorg en cybersecurity.
  • Cybersecurity: de EU wil de Europese digitale economie, maatschappij en democratie beter kunnen verdedigen tegen bedreigingen.
  • Gebruik van digitale technologie: Digital Europe moet zorgen voor een digitale transformatie van overheidsdiensten en instanties.

Voorstellen voor CEF & ruimtevaartprogramma

De Commissie heeft ook een voorstel gepresenteerd voor de Connecting Europe Facility (CEF) na 2020. Met een budget van 42.3 miljard euro moeten de energie-, transport-, en digitale infrastructuren worden ondersteund. Vergeleken met het budget van 2014-2020 is dit een toename van 47%. Meer dan de helft van het budget wordt ingezet voor het versterken van de energie-unie en het behalen van de doelstellingen van het Parijsakkoord.  

Daarnaast heeft de Commissie een voorstel gepresenteerd voor versterken van het Europees ruimtevaartprogramma. De EU moet met 16 miljard ervoor zorgen dat het één van de wereldleiders blijft op dit gebied. Het grootste deel van het budget gaat naar programma’s als Galileo (het Europees satelliet navigatiesysteem) en Copernicus (een programma voor de observatie van de aarde). Eén van de doelstellingen is het faciliteren van een sterke en innovatieve ruimtevaartindustrie.

Context

Het Digital Europe-programma valt binnen het budget van de Digital Single Market in het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK). De Commissie roept de Raad en het Europees Parlement op om snel tot een overeenstemming te komen waardoor investeringen zo snel mogelijk kunnen worden omgezet in concrete resultaten.

Meer informatie

Persbericht Europese Commissie: EU budget: Commission proposes 9.2 billion investment in first ever digital programme
Mededeling Europese Commissie: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027
Persbericht Europese Commissie: EU Budget: Commission proposes increased funding to invest in connecting Europeans with high-performance infrastructure
Mededeling Europese Commissie: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility
Persbericht Europese Commissie: EU budget: A 16 billion Space Programme to boost EU space leadership beyond 2020
Mededeling Europese Commissie: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme
Artikel Neth-ER: EC: meer investeringen in kunstmatige intelligentie nodig
Artikel Neth-ER: EC over EU-budget na 2020: verhoging voor Erasmus+ en KP9
Artikel Neth-ER: Europese Commissie wil investeren in supercomputers
Artikel Neth-ER: Commissie opent consultatie Digital Innovation Hubs

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Raad ondersteunt plan voor kunstmatige intelligentie

De Raad Concurrentievermogen steunt het gecoördineerde plan voor kunstmatige intelligentie. Dit blijkt uit de aangenomen Raadsconclusies. De Raad benadrukt dat de ontwikkeling en het gebruik van...

Lees meer

EP en Raad bereiken voorlopig akkoord over Digital Europe

Het Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over het eerste EU-programma voor digitale technologieën: Digital Europe. De EU-instellingen zijn overeengekomen dat het programma zich...

Lees meer

Herziening copyrightrichtlijn: triloog bereikt overeenstemming

Het Parlement, de Raad en de Commissie hebben overeenstemming bereikt over de herziening van de copyrightrichtlijn. Voor het kennisveld zijn verschillende uitzonderingen gemaakt op het auteursrecht...

Lees meer

Onderwijs en onderzoek spelen grote rol in behalen SDGs

Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de overstap naar een duurzamer Europa, volgens het Reflection Paper van de Commissie over het bereiken van de Sustainable Development Goals (...

Lees meer