Europese onderzoeksinstellingen zijn een petitie gestart over de berekening van personeelskosten in Horizon Europe. Volgens de ondersteuners zouden de voorgestelde veranderingen tot extra kosten leiden, in plaats van de beoogde vereenvoudiging.

Petitie personeelskosten Horizon Europe

Versimpeling leidt tot hogere kosten

Beoogde versimpelingsmaatregelen in Horizon Europe zullen leiden tot hogere kosten en meer fouten. Dat betoogt nochtans een groeiend aantal Europese onderzoeksinstellingen, waaronder de TU Delft, het Erasmus UMC en het VUmc. De petitie richt zich voornamelijk op het berekenen van personeelskosten. De Europese Commissie stelt voor om in Horizon Europe de kosten per dag te berekenen, waar tot nog toe met uren gerekend werd. Het nieuwe voorstel wijkt daarmee af van de huidige berekeningsmethoden. De ondertekenaars verwachten daarom verwarring, meer fouten en extra administratieve lasten, mocht de ‘vereenvoudiging’ doorgang vinden. Hierin weten zij zich gesteund door grote Europese koepels, waaronder EARTO, EUA, CESAER en DIGITALEUROPE. De instellingen roepen alle partijen die deze zorgen delen op om de petitie te ondertekenen.

Context         

Het voorstel voor de berekening van personeelskosten maakt deelt uit van de versimpeling van Horizon Europe. In Horizon 2020 verantwoorden onderzoekers het aantal uren dat ze gewerkt hebben aan een project. In Horizon Europe gaat dat per werkdag. Overigens wil de Commissie beide boekhoudkundige manieren mogelijk maken: onderzoekers die uren bijhouden kunnen aan het einde van een project éénmalig hun aantal uren laten delen door het aantal uren in een werkdag, waarmee ze hun dagen hebben berekend. Eerder bleek uit de consultatie over het strategisch plan voor Horizon dat verregaande simplificatie nodig is. Ook de Raad heeft de Commissie hiertoe aangespoord.