22 maart 2022

LLLP: ‘Synergieën moeten individuele leerrekeningen en microcredentials succesvol maken’

Joep Bresser

Joep Bresser

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Een correcte implementatie van synergieën tussen leerrekeningen en microcredentials moeten beide initiatieven naar een hoger niveau tillen. Dit stelt het Lifelong Learning Platform. Het platform is over het algemeen tevreden met de voorstellen, maar ziet nog genoeg punten voor verbetering, zoals extra aandacht voor laaggeschoolde en moeilijk bereikbare groepen.


LLLP: ‘Synergieën moeten individuele leerrekeningen en microcredentials succesvol maken’

Algemeen leerrecht

De juiste implementatie van synergieën moeten de onderwijsvoorstellen van de Commissie over individuele leerrekeningen en microcredentials tot een succes maken. Dat stelt het Lifelong Learning Platform (LLLP) in hun reactie op de twee voorstellen van de Commissie. Over individuele leerrekeningen zegt het platform het voorstel voor een universele maar gedifferentieerde aanpak van leerrekeningen te steunen, maar wijst in de details op verbeterpunten. Kernpunt van het voorstel moet volgens het LLLP zijn dat leerrekeningen, maar ook microcredentials, bijdragen aan de ontwikkeling van het algemeen recht om te leren.

Diverse uitdagingen voor individuele leerrekeningen

Om gelijkheid in leerrechten te bereiken moet er in het voorstel van de Commissie meer aandacht komen voor laaggeschoolde en moeilijk bereikbare groepen uit de maatschappij. Hierbij is de rol die stakeholderorganisaties kunnen spelen van belang, aldus het LLLP Binnen de leerrekeningen moet er ook sprake zijn van gelijke erkenning en waardering van alle typen leeromgevingen, waarbij ook de mogelijkheid moet ontstaan om tussen verschillende leeromgevingen te kunnen switchen. Daarnaast is diversificatie van leerrekeningen nodig om verschillende behoeften van gebruikers te adresseren. Ook moet er ruimte zijn voor de ontwikkeling van emotionele en sociale vaardigheden, naast meer arbeidsmarktgerelateerde vaardigheden. Het LLLP onderstreept het punt uit het Commissievoorstel over het meenemen van leerrekeningen tussen lidstaten. Verhoogde transparantie van het leeraanbod en accreditatieprocessen moeten bijdragen aan het waarborgen van de kwaliteit van leerrekeningen. Tot slot is voldoende publieke financiering een aandachtspunt.

Microcredentials moeten onderwijsprogramma’s niet vervangen

Microcredentials moeten complementair zijn aan traditionele opleidingen, maar moeten deze niet compleet vervangen. Het LLLP is van mening dat het voorstel van de Commissie over microcredentials een stap in de goede richting is, aangezien zij het vermogen hebben leerwegen te flexibiliseren, maar er zijn nog genoeg aandachtspunten. Het LLLP is bijvoorbeeld kritisch op de marktnadruk bij microcredentials, terwijl onderwijsinstellingen geen marktgedreven entiteiten zijn. Ook moeten er strikte voorwaarden komen voor private onderwijsaanbieders, en moeten publiek gefinancierde instellingen voorrang op financiële steun krijgen. Vanwege het potentieel verstorende effect van microcredentials moeten de Commissie en de lidstaten een systeem ontwikkelen die het publieke leeraanbod prioriteert. Tenslotte wijst zij op de nood van meer soorten synergieën, bijvoorbeeld tussen verschillende onderwijsaanbieders, inclusief zij met een non-formeel karakter.  

Context

Het LLLP zet zich in om de belangen te behartigen van 43 Europese organisaties, die samen 50.000 onderwijsinstellingen en andere verenigingen vertegenwoordigen, waarbij ze onder andere focussen op het Europees leerrecht, een van de twintig Europese sociale rechten. Microcredentials zijn mini-kwalificaties die vaardigheden, kennis en ervaring in een bepaald vakgebied aantonen. De initiatieven rondom individuele leerrekeningen en microcredentials werden al aangekondigd in de Europese Vaardighedenagenda van 2020. De voorstellen van de Commissie worden in het tweede kwartaal van 2022 besproken door de Raad.