Europees gefinancierd onderzoek moet het industriële concurrentievermogen van Europa ondersteunen. Dit stelt CESAER, de koepel van Europese wetenschaps- en technologie-universiteiten. CESAER sluit zich aan bij de recente oproep van Enrico Letta voor de vijfde vrijheid: vrij verkeer van kennis. Daarnaast pleit de koepel ook voor de oprichting van een ‘European Research Council’ voor concurrentievermogen.  


Onderzoek moet het industriële concurrentievermogen van Europa versterken, aldus CESAER

Een boost voor het Europees concurrentievermogen 

Onderzoek moet Europa's concurrentiepositie in wetenschap en technologie verbeteren. De wetenschaps- en technologie-universiteitskoepel CESAER steunt daarmee Letta’s oproep voor een vijfde vrijheid voor de Europese burger: de vrije circulatie van onderzoekers, kennis en technologie. Hiermee kan Europa een wereldwijd leidende rol aannemen en haar strategische autonomie versterken. Daarnaast pleit CESAER voor de oprichting van een ‘European Research Council’ voor concurrentievermogen, om de ontwikkeling van nieuwe technologieën en bijbehorend talent te versnellen. Het doel is om de goedkeuring van nieuwe technologieën te versnellen en deze sneller te verspreiden. Ook is het zaak om de ontwikkeling van een nieuwe generatie topwetenschappers te ondersteunen. CESAER geeft prioriteit aan de ontwikkeling van hoogwaardige banen en loopbaantrajecten om toponderzoekers en talent aan te trekken en te behouden.  

Context 

CESEAR's oproep sluit aan bij het advies-rapport van de voormalige Italiaanse premier Enrico Letta aan de Commissie. Hierin roept hij op om kennis de vijfde vrijheid van de Europese interne markt te maken. Waardevolle kennis benutting is volgens Letta onmisbaar voor een structurele aanpak van maatschappelijke uitdagingen en het behoud van het Europese concurrentievermogen.  

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.