Europese onderzoeksministers willen middels een routekaart de belangrijkste beginselen voor internationale onderzoek en innovatie (O&I) vastleggen. Dat staat in het ‘Brussel statement’, een uitkomst van de lopende multilaterale dialoog rondom internationale O&I samenwerking tussen de ministers. Tevens is er in de dialoog plek voor de verkenning van additionele gedeelde waarden en principes rond O&I samenwerking. De ministers hopen dat meer landen zich aansluiten bij de gesprekken.  


Onderzoeksministers: routekaart voor waarden in internationale O&I samenwerking wenselijk

Dialoog open voor verdieping en verbreding

Kom met een routekaart om consensus te vinden over gedeelde waarden en principes voor internationale samenwerking in onderzoek en innovatie (O&I). Dat staat in het ‘Brussel statement’, als uitkomst van een ministeriële top over internationale samenwerking onder het Belgisch voorzitterschap. Gedeelde waarden zijn belangrijk om internationale onderzoek- en innovatiesamenwerking mogelijk te maken. Daarom hopen de Europese O&I ministers dat collega’s uit andere derde landen zich ook aansluiten bij hun lopende dialoog over dit thema. De ministers staan er tevens voor open om de set aan waarden, die zij nochtans overeen kwamen, uit te breiden. Enkele huidige overeengekomen waarden in internationale O&I samenwerking zijn: academische vrijheid, gendergelijkheid, open science, excellentie en onderzoeksveiligheid.

Context

De Europese ministers voor onderzoek en innovatie ondertekenden deze verklaring als onderdeel van hun lopende dialoog over internationale O&I samenwerking. Het idee om op regelmatige basis over deze principes te praten komt voort uit de ‘Global Approach to Research and Innovation’. Het doel van de dialoog is om gezamenlijk toe te werken naar een betrouwbare, open, toegankelijke, inclusieve, niet-discriminerende en veilige internationale onderzoeksomgeving. Deze moet gebaseerd zijn op gedeelde principes en waarden en gericht zijn op gemeenschappelijk belang en wederzijds voordeel. Eerder volgde hieruit al de Verklaring van Marseille, waar al enkele principes vastgelegd werden. Naast de 27 EU lidstaten, nemen ook met Horizon geassocieerde landen, de Commissie, UNESCO, de OESO en de Internationale Wetenschappelijke Raad deel aan de dialoog.