De Commissie heeft het industriebeleid van de EU geactualiseerd, waarbij onderzoek, innovatie en vaardigheden centraal staan. De nieuwe strategie versterkt de samenwerking tussen het kennisveld en de industrie door het ondersteunen van industriële allianties en ecosystemen. Deze acties moeten het concurrentievermogen van de EU vergroten om de coronapandemie te boven te komen.


Onderzoek en innovatie centraal in geüpdatet industriebeleid

Inzet op duale transitie en vaardigheden

De Commissie windt er geen doekjes om: de pandemie heeft onze afhankelijkheid van andere delen van de wereld blootgelegd en daarom moet de update van de Europese industriestrategie de strategische autonomie van Europa op technologisch en industrieel vlak versterken. Daartoe is er een belangrijke rol voor onderzoek en innovatie (O&I) ingeruimd. De actualisering was broodnodig om het herstel na de coronacrisis te stimuleren en de interne markt veerkrachtiger en concurrerender te maken. In deze ambities sluit het nieuwe industriebeleid aan op de Europese doelstellingen voor duurzaamheid en digitalisering. De strategie heeft daarom ook aandacht voor om- en bijscholing en het ontwikkelen van vaardigheden voor de groene en digitale transitie.

Nieuwe allianties

De Commissie wil eveneens de industriële afhankelijkheid op strategische gebieden verkleinen door industriële allianties te ondersteunen. Zo is de Commissie bezig met het opzetten van allianties op het gebied van halfgeleidertechnologie en industriële data. Allianties voor ruimtelanceersystemen en emissievrije luchtvaart volgen waarschijnlijk later. De Commissie wil nog meer inzetten op de inclusie van startups en het mkb in deze allianties, waar ook de betrokkenheid van het kennisveld zeer belangrijk is. Naast het opzetten van nieuwe allianties, wil de Commissie projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI’s) faciliteren, om baanbrekende innovatie mogelijk te maken waar die niet alleen door de markt kan worden bewerkstelligd.

Versterking industriële ecosystemen

Aan de hand van Common Industrial Technology Roadmaps, die al werden aangekondigd in het kader van de Europese Onderzoeksruimte, wil de Commissie Europese industriële ecosystemen versterken door betere samenwerking te bewerkstelligen tussen O&I-instellingen en de industrie. Deze roadmaps bouwen voort op de Horizon Europe partnerschappen. De eerste roadmap die is gepubliceerd is de Low-Carbon Industrial Technologies Roadmap. Meer roadmaps zullen worden aangekondigd tot aan het eind van 2022.

Context

De huidige update borduurt voort op de industriestrategie uit 2020, waar de groene en digitale transitie en de focus op industriële allianties en ecosystemen al centraal stonden. Veel ideeën uit de eerdere versie van het industriebeleid hebben nu een boost gekregen, zoals de actieplannen voor de industriële allianties en hun link met de partnerschappen uit Horizon Europe. In november gaf de Raad al aan dat de update van de industriële strategie onderzoek en innovatie centraal moet stellen.