De triovoorzitters van de Raad van de EU willen kankeronderzoek binnen Europa versterken. Hiertoe hebben Duitsland, Portugal en Slovenië een verklaring ondertekend. Zo willen zij patiënten meer betrekken bij kankeronderzoek. Als onmiddellijke actie heeft Duitsland haar bijdrage aan het financieringsnetwerk TRANSCAN verhoogd.

Nieuwe verklaring triovoorzitterschap moet kankeronderzoek in Europa versterken

Betrokkenheid, toegankelijkheid en excellentie

Het triovoorzitterschap Duitsland, Portugal en Slovenië hebben de verklaring Europe: together against cancer” ondertekend. Het doel van deze verklaring is om het onderzoek naar kanker binnen Europa te versterken. Om kanker tegen te gaan is samenwerking essentieel: geen land kan dit alleen doen, aldus de Duitse Onderzoeksminister Anja Karliczek. Excellent onderzoek naar kanker vormt volgens de partners de basis om alle patiënten in Europa toegang te geven tot de beste zorg. Kankerpatiënten moeten meer betrokken worden bij het onderzoek: zij moeten al in een vroeg stadium inspraak kunnen hebben in onderzoeksprojecten. Daarom stelt het triovoorzitterschap een initiatief voor om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid van patiënten de norm wordt.

Duitsland investeert extra in Europees kankeronderzoek

Om de spits af te bijten en in te zetten op excellent onderzoek, heeft Duitsland bovendien besloten om haar bijdrage aan het ERA-Net on Translational Cancer Research (TRANSCAN) met 2 miljoen euro te verhogen tot 5 miljoen euro. TRANSCAN richt zich op Europese samenwerking op kankeronderzoek, om zo duplicatie te voorkomen en meer impact te bereiken.

Context

Duitsland, de huidige voorzitter van de Raad, zal in januari 2021 het stokje van het voorzitterschap doorgeven aan Portugal. In juli 2021 zal Slovenië het vervolgens overnemen. Kankeronderzoek krijgt ook een plaatsje in het volgende Europese kaderprogramma: een van de missies onder Horizon Europe zal zich richten op kanker. Deze missie heeft het doel om voor 2030 drie miljoen levens te redden. Verder zal de Commissie dit najaar een Beating Cancer-actieplan, met daarin naast onderzoek aandacht voor de preventie, behandeling en nazorg van kanker.