Europese musea en wetenschapsorganisaties kunnen spilfiguren zijn bij het bekend maken van Horizon Europe bij het grote publiek. Daarvoor is wel steun vanuit het kaderprogramma nodig, schrijft het European Network Science Centres & Museums.

Musea willen Horizon Europe mee promoten

Wetenschap in musea

Alleen fysieke interactie en dialoog kunnen Horizon Europe bekend maken bij het grote publiek, schrijft het European Network Science Centres & Museums namens 135 musea en wetenschapsorganisaties in een brief aan Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie. De instellingen verwelkomen de ambitie van de Europese Commissie om burgers te betrekken in de ‘co-creatie’ van Horizon Europe, maar vrezen dat een traditionele top-down aanpak ineffectief zal zijn. Om tot een grotere betrokkenheid van zowel stakeholders als burgers te komen, is naast online consultatie ook direct contact nodig. Daarbij denkt het netwerk onder meer aan tentoonstellingen, gesprekken met wetenschappers en hackathons, waarvoor ondersteuning uit Horizon Europe in de vorm van coordinated support actions nodig is. Ze pleiten daarom dan ook voor het behoud van een specifiek Citizens in Science-programma, zoals het huidige Science with and for society-programma.

Context

De brief van het European Network Science Centres & Museums wordt mede ondertekend door 135 musea en wetenschapsorganisaties. Vanuit Nederland ondersteunen onder meer NEMO, Naturalis en Rijksmuseum Boerhaave de oproep. Ook de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen zijn betrokken. De oproep speelt in op het strategisch planningsproces, waarmee de Commissie richting wil geven aan Horizon Europe.

Foto copyright: NEMO Science Museum - Renzo Piano - photo by DigiDaan