De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

Moedas: Impact van Horizon kun je niet overdrijven

Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, kijkt tevreden terug op zijn ambtstermijn. Moedas ziet vijf mijlpalen, waaronder de EIC en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Het gebruik van de drie O’s strategie heeft een belangrijke factor gespeeld in het opstellen en het waar maken van de vijf mijlpalen.

Vijf mijlpalen in vijf jaar

Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, kijkt met gepaste tevredenheid terug op zijn termijn als Eurocommissaris. De impact van Horizon 2020 kun je niet overschatten, zegt Moedas in het recent verschenen rapport ‘Open Europe Policies, Reforms and achievements in EU science and Innovation’.  Europa bevond zich in zwaar weer toen de Commissie in 2014 aantrad. De rol van Europa op het wereldtoneel werd zwakker, terwijl landen als China een steeds belangrijkere rol opeisten. Om Europa competitiever te maken, introduceerde Moedas de drie O's strategie:  open innovatie, open wetenschap en open naar de wereld. Aan de hand van de drie O’s strategie werden vijf doelen opgezet, die volgens Moedas behaald zijn

  1. Het aanpakken van maatschappelijke problemen door middel van wetenschap. Moedas stelt onder meer dat er onder zijn leiding maar liefst tien miljard euro is geïnvesteerd in de ERC
  2. Het financieren van baanbrekende innovatie. Onder Moedas kregen liefst 4600 mkb-bedrijven ondersteuning ter waarde van 1,9 miljard euro om baanbrekende innovatie te stimuleren.
  3. Het democratiseren en het openbaar maken van onderzoek en innovatie. Zo wordt het  verplicht om open access te verlenen tot de resultaten van door de EU gefinancierd onderzoek. 
  4. Verbeteren van beleidsvorming en het verminderen van bureaucratie. Het opzetten van het Scientific Advice Mechanism (SAM) wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling op dit gebied. 
  5. Het stimuleren van internationale samenwerking en wetenschapsdiplomatie. Zo tekenden zestien landen associatieverdragen voor Horizon 2020.

Context

Carlos Moedas trad op 1 november 2014 aan als Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie onder de Commissie-Juncker. Na vijf jaar deze functie te hebben vervuld zal Moedas op 1 november 2019 aftreden. In de aanstaande Commissie-Von der Leyen zullen de kennisdomeinen onderzoek, wetenschap en innovatie worden samengevoegd in het portfolio Innovation and Youth, dat onder Mariya Gabriel komt te vallen.

Meer informatie:

Publicatie Europese Commissie: Open Europe Policies, Reforms and achievements in EU science and Innovation under EU Commissioner Carlos Moedas
Artikel Neth-ER:
Eén supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie
Artikel Neth-ER: De Europese Commissie over hun "drie O's"
Artikel Neth-ER:
2,2 miljard euro voor ERC in 2020
Artikel Neth-ER:
EIC: Commissie kondigt nieuwe stappen aan
Artikel Neth-ER:
Plan S uitgesteld tot 2021
Artikel Neth-ER:
Startschot voor SAM
Artikel Neth-ER:
Strategie internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker