Strategie internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker

16 januari 2019

De strategie voor internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker. Dat stelt het Strategic Forum for International S&T Cooperation (SFIC). Daarnaast wil het SFIC de coördinatie tussen de Commissie en landen verbeteren en internationale activiteiten binnen het programma beter implementeren.

Een strategische aanpak van internationale samenwerking

Er moet een duidelijkere strategie voor internationale samenwerking in Horizon Europe geformuleerd worden, zodat het programma zijn doelstelling van het versterken van internationale samenwerking kan nakomen. Dit is één van de aanbevelingen van het Strategic Forum for International Science & Technology Cooperation (SFIC) in zijn recent aangenomen opinie ‘SFIC opinion on international cooperation in “Horizon Europe”’. Zo wil het SFIC onder meer meewerken aan een update van de Commissie Mededeling uit 2012 over internationale samenwerking in onderzoek en innovatie (O&I). Het aantal samenwerkingen is namelijk sterk teruggevallen in het huidige kaderprogramma Horizon 2020.

Betere coördinatie van beleid en implementatie van activiteiten

Daarnaast wil het SFIC dat de Commissie, lidstaten en waarnemende (niet-EU) landen hun werk op het gebied van internationale O&I beter coördineren. Het SFIC kan daarbij als platform dienen. Ook moet het SFIC vaker betrokken worden in strategische discussies over internationale O&I-samenwerking.

Verder moet een nieuwe, strategische benadering ervoor zorgen dat internationale samenwerkingsactiviteiten binnen Horizon Europe, bijvoorbeeld in pijler twee, beter geïmplementeerd worden. Dit moet een verdere terugval in het aantal samenwerkingen voorkomen. Omdat hier nog geen procedure voor bestaat, stelt het SFIC voor dat de Commissie internationale samenwerking standaard opneemt in de agenda van de verschillende programmacomités.

Context 

Het Strategic Forum for International Science & Technology Cooperation (SFIC) is een adviesgroep voor de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie die adviseert over de uitvoering van samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie. De leden zijn vertegenwoordigers van de lidstaten en de Commissie. Daarnaast zijn er waarnemers van enkele niet-lidstaten aanwezig.

Deze opinie volgt op een opinie in februari 2017, waarin het SFIC waarschuwde voor een terugval van het jaarlijkse aantal deelnemers van derde landen aan Horizon 2020. Het SFIC stelde toen ook een aantal maatregelen voor binnen het huidige kaderprogramma.

Meer informatie: 

Publicatie SFIC: SFIC opinion on international cooperation in “Horizon Europe”
Artikel Neth-ER: Hoe kan participatie van derde landen aan H2020 vergroot worden?
Artikel Neth-ER: Meer aandacht nodig voor genderkwesties in internationale samenwerking
Artikel Neth-ER: Raad neemt standpunt in over verordening Horizon Europe
Artikel Neth-ER: EP geeft mandaat voor start triloog Horizon Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Registratie voor R&I Days nu mogelijk

Het is nu mogelijk je te registreren voor de Europese Research & Innovation Days op 24-26 september. De R&I Days zijn een belangrijk moment in de voorbereiding van Horizon Europe. Aanmelden...

Lees meer

Deadline voor missies uitgesteld tot 16 juni

De deadline voor kandidaten om zich te melden voor de mission boards is uitgesteld tot zondag 16 juni 12:00. Nieuwe deadline is 16 juni De Europese Commissie heeft de deadline voor experts om zich...

Lees meer

Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?

Net op tijd voor de Europese Parlementsverkiezingen bereikten het Parlement en de Raad een tussenakkoord voor zowel het kaderprogramma als het specifiek programma van Horizon Europe. Dat is mooi,...

Lees meer

‘Géén SSH-intensieve partnerschappen is onacceptabel!’

Het is onacceptabel dat partnerschappen met een grote nadruk op de sociale- en geesteswetenschappen niet terugkomen in Horizon Europe, vinden de European Alliance for Social Sciences and Humanities...

Lees meer