De uitgaven in de onderzoeks- en ontwikkelingssector (O&O) door Europese lidstaten zijn het afgelopen jaar met 0,03% gestegen. Dit blijkt uit de eerste bevindingen van een onderzoek van Eurostat. Ondanks de lichte stijging is er nog een lange weg te gaan om het door Europa 2020 strategie gestelde doel van 3% voor 2020 te bereiken. Andere grote economieën geven aanzienlijk meer geld uit aan O&O.

Lichte stijging in uitgaven O&O door Europese lidstaten

Doel Europa 2020 strategie nog niet in zicht

Uitgaven door Europese lidstaten aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) zijn in 2017 licht gestegen ten opzichte van 2016. Dit blijkt uit een publicatie van Eurostat, waarin ze de eerste bevindingen van haar onderzoek heeft bekendgemaakt. In 2016 werd namelijk 2,04% van het bruto binnenlands product uitgegeven aan O&O, in 2017 nam dit percentage toe tot 2,07%. Dit komt neer op een totale besteding van 320 miljard aan O&O door de lidstaten gezamenlijk. In de Europa 2020-strategie is echter vastgelegd dat voor 2020 3% van het bbp moet worden uitgegeven aan deze sector. Er is dus nog een lange weg te gaan.

Vergelijking in uitgaven

Zweden, Oostenrijk, Denemarken en Duitsland gaven het meest uit, allen meer dan 3% van hun bbp. Roemenië, Letland, Malta en Cyprus zijn de lidstaten die het minst spenderen aan deze sector. Nederland gaf in zowel 2016 als 2017 ongeveer 2% van het bbp hieraan uit. De Europese industrie draagt voor 66% bij aan de totale uitgaven in O&O, hoger onderwijs droeg 22% bij, de overheid 11% en non-profit organisaties 1%. In vergelijking met andere grote economieën heeft de EU nog wat stappen te maken: er werd in 2015 in Zuid-Korea 4,22%, in Japan 3,28%, de Verenigde Staten 2,76% van het BBP uitgegeven. Het verschil met China is minder groot, hier werd namelijk 2,06% gespendeerd in 2015. De EU geeft echter wel aanzienlijk meer aan O&O uit dan Rusland en Turkije.

Context

De Europe 2020-strategie is in 2010 opgesteld om een hoog niveau van werkgelegenheid te bereiken en economische groei en sociale samenhang te stimuleren. De investeringen in O&O zijn echter sinds 2012 niet sterk meer gestegen, waardoor de doelstelling om 3% van het bbp te investeren in O&O nog niet in zicht is. Uit het onderzoek van Eurostat blijkt dat Nederland op nummer 8 staat van Europese landen die het meest investeren in O&O. Het nationale doel van Nederland is het verhogen van uitgaven aan O&O naar 2,5%. Met de huidige uitgave van ongeveer 2% van het bbp heeft ook Nederland dus nog wat stappen te zetten.