Onderzoek en innovatie (O&I) moeten geprioriteerd worden in Europese en nationale begrotingen. Daarom moet het budget van het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9) verdubbeld worden. Dit stelt de High Level Group on maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes, ook bekend als de Lamy-groep, in zijn rapport.


Lamy-groep: maak O&I prioriteit in EU en nationale begroting

Verdubbeling KP9-budget

Onderzoek en innovatie (O&I) moeten tot prioriteit gemaakt worden in Europese en nationale begrotingen. Daarom moet het budget van het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie na 2020 (KP9) verdubbeld worden tot 120-160 miljard euro. Dit is één van de aanbevelingen die de High Level Group on maximising the impact of EU Research & Innovation Program, ook bekend als de Lamy-groep, doet in haar rapport "Lab - Fab - App: Investing in the European future we want". De Lamy-groep stelt dat Europa onderzoek (“Lab”), innovatie en competitieve fabricatie (“Fab”) en applicaties in het voordeel voor ieder (“App”) nodig heeft. De Lamy-groep doet in totaal elf aanbevelingen en koppelt hier concrete acties aan.

KP9 en beleid

De Europese Commissie moet een echt EU-innovatiebeleid ontwikkelen dat nieuwe markten creëert door het stimuleren van ecosystemen voor onderzoekers, innovators en overheden en dat investeert in innovatieve ideeën met een snelle scale-up­-mogelijkheid. Dit kan worden gerealiseerd door middel van een European Innovation Council (EIC). Ook moet onderwijs en training gemoderniseerd worden voor een creatief en innovatief Europa. Zo wil de Lamy-groep een EU-universiteitslabel opzetten waarmee Open Science, open innovatie en openheid naar de rest van de wereld gepromoot kan worden.

Inhoud van KP9

Over de inhoud en structuur van KP9 zegt de High-Level Group dat de pijlers van het nieuwe programma gericht moeten zijn op doelen en impact. KP9 moet onderzoek en innovatiemissies opzetten om wereldwijde uitdagingen aan te pakken. Ook moet het aantal financieringsmechanismes en instrumenten in KP9 verminderd worden en moeten er meer synergieën gecreëerd worden met andere EU-programma’s, zoals de Europese Structuur- en Investeringsfondsen.

Gericht naar buiten

Ook moeten EU-burgers beter betrokken worden bij O&I door co-ontwerp en co-creatie te stimuleren in KP9. Daarnaast moet internationale samenwerking versterkt worden door KP9 open te laten zijn voor deelname via associatie voor alle landen, gebaseerd op cofinanciering of toegang tot cofinanciering in het partnerland. De Lamy-groep stelt ook dat de resultaten en impact van Europees onderzoek en innovatie beter gecommuniceerd moeten worden naar de Europese burger.

LERU

De League of European Research Universities (LERU) publiceerde een statement waarin het reageert op het Lamy-rapport. LERU is het niet eens met aantal specifieke suggesties in het rapport. Zo stelt LERU onder andere dat de EIC op zijn minst één academische innovatie-expert moet opnemen en dat de EIC geen financieringsraad moet worden, maar moet adviseren. Verder stelt LERU dat niet alle EU-financieringsprogramma’s innovatiedoelen moeten hebben. Ook denkt LERU dat het invoeren van EU-labels voor universiteiten niet de beste manier is om verandering teweeg te brengen. LERU reageert ook op het idee van de Lamy-groep om een online EU-universiteit op te richten, waar EU-burgers hun vragen over onderzoek en innovatie kunnen richten aan onderzoekers of innovators gesteund door de EU. LERU stelt dat dit niet de beste manier is om burgers beter te betrekken bij onderzoek en innovatie.  

The Guild

Net als LERU reageerde ook The Guild of European Research-Intensive Universities op het rapport. The Guild prijst de inzet van de Lamy-groep om onderzoek en innovatie centraal te maken in de toekomst van de EU. Het rapport komt overeen met sommige belangrijkste eisen van The Guild, zoals het verder versterken van steun aan het ERC en de MSCA, de focus op de duurzame ontwikkelingsdoelen, de volledige integratie van sociale wetenschappen en geesteswetenschappen in missie-gericht onderzoek en de simplificatie van KP9. Eerder presenteerde The Guild al een position paper over KP9. 

EARTO

Ook de European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) publiceerde een statement over het rapport. Zo is EARTO het met de Lamy-groep eens dat er minder regels voor staatshulp moeten zijn op gebied van innovatie, steunt EARTO dat de focus van het rapport op impact ligt en is EARTO erg tevreden dat er voor KP9 gekeken wordt naar mogelijke synergieën.

EUA

De European Universities Association kwam ook met een reactie op het rapport van de Lamy-groep. De EUA is blij met het rapport en ziet veel overeenkomsten met hun eigen position paper. De EUA is tevreden met de aanbevelingen voor extra budget, synergieën met het cohesiebeleid en landbouwbeleid en de sterkere links tussen EU-beleid voor onderzoek, innovatie en hoger onderwijs. Het belang van excellent en collaborative onderzoek wordt benadrukt en te veel focus op alleen de European Research Council of alleen de European Innovation Council moet volgens de EUA worden vermeden.

BusinessEurope

Behalve de bovengenoemde belanghebbenden, heeft ook BusinessEurope een reactie gegeven op het Lamy-Rapport. BusinessEurope is het eens met het rapport: Europa moet prioriteit geven aan het ophalen van haar innovatie achterstand en hiervoor is een groter budget nodig. Het succes van KP9 hangt ook af van de samenwerking tussen onderzoekers, innovators, academici, beleidsmakers en burgers. Ook verwelkomt BusinessEurope de voorstellen uit het rapport om O&I beter in te bedden in onderwijsprogramma’s en om staatssteunregels innovatievriendelijker te maken. BusinessEurope heeft eerder een position paper over KP9 uitgebracht.

Context en tijdlijn

De Lamy-groep is aangesteld om de Commissie advies te geven over de impact van Horizon 2020, in de context van de interim evaluatie van Horizon 2020. Het rapport werd gepresenteerd op een stakeholder conferentie in Brussel. In oktober zal de Commissie een mededeling uitbrengen over de resultaten van de interim evaluatie van Horizon 2020. Dit zal ook belangrijk zijn voor de opzet van KP9, het programma dat Horizon 2020 zal opvolgen. Eind 2017 zal de Europese Commissie een publieke consultatie openen om input van belanghebbenden te verzamelen over KP9. Het voorstel voor KP9 wordt verwacht in het najaar van 2018 en moet in 2021 van start gaan.