EUA: meer budget voor KP9

8 mei 2017

Er moet meer budget voor excellente onderzoeks- en innovatievoorstellen komen in het Negende Kaderprogramma (KP9). Dit kan worden gerealiseerd door het budget van de Europese Structuurfondsen te oormerken of te over te hevelen naar KP9. Dit stelt de European University Association (EUA) in haar position paper

Aanbevelingen EUA

In het Negende Kaderprogramma (KP9) moet er meer budget voor excellente onderzoeks- en innovatievoorstellen komen. Dit kan worden gerealiseerd door in het meerjarig financieel kader (MFK) geld te oormerken in de Europese Structuur –en Investeringsfondsen (ESIF), of door het ESIF budget of dat van andere financieringsprogramma’s over te hevelen naar KP9. Dit zijn twee aanbevelingen die de European University Association (EUA) doet in haar position paper Ambitious funding for excellent research in Europe post-2020. De EUA schetst vier scenario’s voor de strategische herverdeling van budget in het volgende MFK ten behoeve van KP9. De voorstellen variëren van niets veranderen tot het oormerken van geld binnen de ESIF en het mobiliseren van de ESIF en andere EU financieringsprogramma’s om excellente onderzoeks- en innovatievoorstellen te financieren in KP9. De EUA benadrukt dat de beschreven scenario’s niet vast staan en stelt een open discussie voor over een meer ambitieuze financiering van KP9.

Context

De EUA heeft dit position paper geschreven om een bijdrage te leveren aan de discussie over het volgende MFK en KP9. Het position paper is opgesteld op basis van resultaten van de Horizon 2020 interim evaluatie, de EUA visie voor KP9 en interne consultaties en werkgroepen van de EUA. De EUA is een overkoepelende organisatie van 850 onderwijsinstellingen uit 47 landen. Veertien Nederlandse universiteiten en de VSNU zijn bij de EUA aangesloten. De organisatie heeft als doel om de onafhankelijkheid van universiteiten te waarborgen. Daarnaast wil de EUA de samenwerking van Europese universiteiten te verbeteren.

Meer informatie:
Publicatie European University Association: Ambitious funding for excellent research in Europe post-2020
Artikel Neth-ER: EUA: meer focus op widening!
Dossier Neth-ER: KP9 (2021 en verder)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

LERU: Tijd dringt voor Horizon Europe-onderhandelingen

De EU-instellingen moeten meer vaart zetten achter de onderhandelingen over Horizon Europe. De League of European Research Universities (LERU) heeft de Raad en het Parlement erop geattendeerd dat...

Lees meer

Een strategisch plan voor Horizon Europe

In het voorstel voor Horizon Europe heeft de Europese Commissie ‘strategic planning’ geïntroduceerd. Hierbinnen wil de Commissie de prioriteiten voor de werkprogramma’s, de missies en de...

Lees meer

Hoe kan de Europese Commissie burgers betrekken bij Horizon Europe?

Om burgers bij de implementatie van Horizon Europe te betrekken, moet de Europese Commissie de ideeën en ervaringen van burgers gedurende het hele proces meenemen. Dat staat in het adviesverslag van...

Lees meer

Onderwijs en onderzoek spelen grote rol in behalen SDGs

Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de overstap naar een duurzamer Europa, volgens het Reflection Paper van de Commissie over het bereiken van de Sustainable Development Goals (...

Lees meer