EUA: meer budget voor KP9

8 mei 2017

Er moet meer budget voor excellente onderzoeks- en innovatievoorstellen komen in het Negende Kaderprogramma (KP9). Dit kan worden gerealiseerd door het budget van de Europese Structuurfondsen te oormerken of te over te hevelen naar KP9. Dit stelt de European University Association (EUA) in haar position paper

Aanbevelingen EUA

In het Negende Kaderprogramma (KP9) moet er meer budget voor excellente onderzoeks- en innovatievoorstellen komen. Dit kan worden gerealiseerd door in het meerjarig financieel kader (MFK) geld te oormerken in de Europese Structuur –en Investeringsfondsen (ESIF), of door het ESIF budget of dat van andere financieringsprogramma’s over te hevelen naar KP9. Dit zijn twee aanbevelingen die de European University Association (EUA) doet in haar position paper Ambitious funding for excellent research in Europe post-2020. De EUA schetst vier scenario’s voor de strategische herverdeling van budget in het volgende MFK ten behoeve van KP9. De voorstellen variëren van niets veranderen tot het oormerken van geld binnen de ESIF en het mobiliseren van de ESIF en andere EU financieringsprogramma’s om excellente onderzoeks- en innovatievoorstellen te financieren in KP9. De EUA benadrukt dat de beschreven scenario’s niet vast staan en stelt een open discussie voor over een meer ambitieuze financiering van KP9.

Context

De EUA heeft dit position paper geschreven om een bijdrage te leveren aan de discussie over het volgende MFK en KP9. Het position paper is opgesteld op basis van resultaten van de Horizon 2020 interim evaluatie, de EUA visie voor KP9 en interne consultaties en werkgroepen van de EUA. De EUA is een overkoepelende organisatie van 850 onderwijsinstellingen uit 47 landen. Veertien Nederlandse universiteiten en de VSNU zijn bij de EUA aangesloten. De organisatie heeft als doel om de onafhankelijkheid van universiteiten te waarborgen. Daarnaast wil de EUA de samenwerking van Europese universiteiten te verbeteren.

Meer informatie:
Publicatie European University Association: Ambitious funding for excellent research in Europe post-2020
Artikel Neth-ER: EUA: meer focus op widening!
Dossier Neth-ER: KP9 (2021 en verder)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe...

Lees meer

Groen licht voor Horizon Europe: Commissie nu aan zet

Horizon Europe krijgt stilaan vaste vorm. Nog voor de Europese verkiezingen bekrachtigen het Parlement en de Raad allebei de uitkomsten van de onderhandelingen over het onderzoeksprogramma. Daarmee...

Lees meer

Ook het Parlement wil een slimmer en duurzamer cohesiebeleid

Het Parlement wil het toekomstig cohesiebeleid innovatiever en duurzamer inrichten. Hiermee sluit het standpunt van het Parlement over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen goed aan op...

Lees meer

Op de agenda: april

In april worden een aantal zaken op de valreep besproken. Brexit komt steeds dichterbij en de EU-27 regeringsleiders zullen nog één keer de koppen bij elkaar steken vóór het beoogd vertrek van het...

Lees meer