De Nederlandse regering moet tijdens de onderhandelingen over het EU-budget van 2021-2027 een prioriteit maken van het stimuleren van onderzoek & innovatie. Hiertoe roept de Kenniscoalitie op in een open brief aan de Nederlandse regering. Zij stelt dat minstens 120 miljard noodzakelijk is als Nederland haar concurrentiekracht tegenover de Verenigde Staten en China wil behouden.

Kenniscoalitie: EU-budget voor innovatie en onderzoek

Nederlandse regering speelt bepalende rol

Nederland moet tijdens de onderhandelingen over het EU-budget van 2021-2027 vol inzetten op onderzoek & innovatie, aldus de Kenniscoalitie. Zij schrijft in een brief aan de Nederlandse overheid dat diens inzet tijdens de onderhandelingen zowel direct als indirect bepalend is voor het totaalbedrag dat de EU zal uitgeven aan programma’s als Horizon Europe. Een grote rol voor onderzoek & innovatie in het nieuwe EU-budget is nodig voor economische groei en om de ontwikkelingen in de VS en China bij te kunnen benen. Om dit verwezenlijken moet er volgens de Kenniscoalitie minstens 120 miljard euro naar programma’s die onderzoek & innovatie stimuleren.

Waak voor euroscepticisme  

De Kenniscoalitie uit in de brief haar zorgen over de toegenomen euro-sceptische houding binnen de EU. Zij is bang dat lidstaten traditionele beleidsterreinen als het landbouwbeleid willen beschermen, terwijl er juist een modernisering nodig is van het EU-budget. Deze houding zou er toe kunnen leiden dat er minder geld zou gaan naar programma’s als Horizon Europe.

Context

De Kenniscoalitie bestaat uit de VSNU, VH, NFU, KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en TNO. De Kenniscoalitie vertegenwoordigt de kennisinstellingen en het bedrijfsleven van Nederland. De onderhandelingen over het meerjarig financieel kader zullen in oktober onder leiding van het Fins voorzitterschap van start gaan.