OESO pleit voor een groter EU-budget voor onderwijs en innovatie

9 mei 2019

De EU moet meer investeren in onderwijs en innovatie. Dat stelt de OESO in een rapport over het belang en de impact van de EU. De EU heeft al veel bereikt maar een groter budget is nodig om het effect van het Europees beleid te maximaliseren. Zo kan er nog meer gedaan worden op het gebied van studentenmobiliteit en moet de EU meer investeren in onderzoek en ontwikkeling om een wereldleider te kunnen zijn op het gebied van innovatie.

Meer geld naar Erasmus+

De EU moet meer uitgeven aan onderwijs en met name aan mobiliteitsprogramma’s, zoals Erasmus+. Dat stelt OESO in haar rapport; “The European Union: A People-Centred Agenda”. Daarbij moet meer aandacht uitgaan naar sociale inclusiviteit. Automatische diploma-erkenning wordt benoemd als een manier om studentenmobiliteit verder te bevorderen. De OESO ziet ook een grotere rol voor de EU weggelegd op het gebied van vaardigheden, bijvoorbeeld bij het aanpakken van de skills mismatch en het bevorderen van digitale vaardigheden. 

Inhaalslag nodig op het gebied van onderzoek en innovatie

Ook dient er meer geld uit te worden getrokken voor innovatie. De EU dient namelijk een flinke inhaalslag te maken om te kunnen blijven concurreren met landen zoals de VS, Japan en China. Er zijn meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling nodig om talent aan te trekken en om de ontwikkeling van baanbrekende innovaties te versnellen. Bovendien moeten smart specialisation strategies en open science worden versterkt, zodat kennis beter wordt verspreid binnen Europa.

Context

De OESO blikt in haar rapport terug op de resultaten van het Europees beleid en toont hiermee aan wat de toegevoegde waarde is van de EU voor haar burgers. De OESO concludeert dat er een groter EU-budget en een betere verdeling van het budget nodig zijn om de impact van het EU-beleid te maximaliseren. Het Europees budget voor 2018 telde 160 miljard euro en komt overeen met ongeveer 1% van het Europese BBP.

Meer informatie

Publicatie OESO: The European Union: A People-Centred Agenda    
Artikel Neth-ER: De toekomst van de EU: Commissie adviseert focus op onderzoek en vaardigheden 
Artikel Neth-ER: EU-financiering voor innovatie? Focus op de impact!
Artikel Neth-ER: Nederlandse O&O-uitgaven flink onder OESO gemiddelde

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Cedefop: Coronacrisis raakt gemiddeld gekwalificeerde beroepen extra hard

De komende 10 jaar zal de vraag naar hooggeschoolde en lager geschoolde arbeiders extra toenemen, terwijl de druk op het middensegment zal toenemen. Deze trend zal nog eens versterkt worden door de...

Lees meer

Commissie maakt geld vrij voor kennis in MFK en coronaherstelfonds

De Europese Commissie verhoogt de budgetten voor kennis in de herziene meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds ten opzichte van eerdere voorstellen. De Commissie wil zo in totaal 105,8 miljard...

Lees meer

LLLP: hoger budget Erasmus+ opvolger nodig om meer doelstellingen te behalen

Het budget van de opvolger van Erasmus+ moet worden verhoogd zodat organisaties over voldoende middelen beschikken om de doelstellingen te behalen. Dat stelt Lifelong Learning Platform in haar...

Lees meer

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te...

Lees meer