Horizon 2020 levert een positieve bijdrage aan de transportdoelen van de Europese Unie. Dat constateert de Commissie in een evaluatie van Horizon 2020-projecten op dit gebied. Voor het rapport werden onder meer projectcoördinatoren bevraagd, die benadrukken dat de transportsector een innovatievriendelijk economisch klimaat nodig heeft.

Horizon 2020-projecten bevorderen Europese transportdoelen

Positieve invloed op de beleidsdoelen

De Horizon 2020-projecten op het gebied van transport leveren een positieve bijdrage aan de beleidsdoelen die de Europese Unie zichzelf gesteld heeft voor de transportsector, namelijk het ontwikkelen van clean, competitive, connected and respsonsible transport. Horizon 2020 biedt daarmee oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, aldus DG Research and Innovation (RTD) van de Europese Commissie in de publicatie 'Transport Research and Innovation Achievements Report 2018'. Volgens de Commissie bestaan er positieve synergiën tussen de uitgangspunten van het transportbeleid: schoon en duurzaam transport wordt bijvoorbeeld als een belangrijke factor gezien om het concurrentievermogen van de transportsector te verbeteren. Daarnaast onderstreept het rapport de positieve bijdrage van projecten aan kennisontwikkeling: wetenschappelijke projecten leidden tot een groot aantal publicaties in vaktijdschriften en bevorderen bovendien de netwerken en uitwisseling van kennis tussen partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderzoekers.

Een innovatievriendelijk klimaat is nodig

De Europese transportsector heeft een innovatievriendelijk economisch klimaat nodig om de technologische vooruitgang te ondersteunen, blijkt uit een enquête die is uitgevoerd voor het rapport. Zo moeten beleid en regelgeving economische prikkels bieden. Daarnaast vinden respondenten het belangrijk dat belanghebbenden tijdens het gehele project betrokken blijven. 

Context 

Het rapport van de DG RTD gaat in op de belangrijkste resultaten van 48 onderzoeksprojecten die succesvol werden afgerond in 2017. Het betreft projecten op het gebied van transport die tussen 2012 en 2015 gestart zijn onder het Zevende Kaderprogramma en Horizon 2020. Het rapport is gestructureerd rondom de vier uitgangspunten van het Europese transportbeleid: Clean, competitive, connected and responsible transport.