EP stemt tijdens laatste vergadering in met akkoorden voor digitalisering, ruimte en defensie

19 april 2019

Tijdens haar laatste plenaire vergadering heeft het Europees Parlement formeel ingestemd met de overeenstemming die bereikt is op een aantal belangrijke dossiers die onderdeel zijn van het nieuwe MFK en die ook voor het kennisveld van belang zijn; waaronder het nieuwe digitale programma en de instrumenten voor ruimtevaart en defensie. Op deze dossiers bereikten de EU-instellingen onlangs in triloog een gedeeltelijk akkoord. Na de verkiezingen zal een nieuw Parlement de onderhandelingen voortzetten.

Parlement stemt in met verschillende MFK-dossiers

Het Parlement heeft in de laatste week van haar termijn ingestemd met een aantal belangrijke dossiers waarop in grote lijnen akkoord is bereikt in triloog. Naast Horizon Europe, waar eerder deze week over gestemd is, heeft het Parlement nu ook ingestemd met vijf andere MFK-dossiers: Digital Europe, het Europees Ruimtevaartprogramma, de Connecting Europe Facility, het Europees Defensiefonds en InvestEU. Na de verkiezingen zal het nieuwe Parlement gaan onderhandelen over de resterende inhoudelijke kwesties waarover nog geen akkoord is bereikt. Ook over het budget moet nog onderhandeld worden.

Digital Europe

Eerder al bereikten de Raad en het Parlement overeenstemming over de inhoud van het Digital Europe programma. Het Parlement heeft de uitkomst van de onderhandelingen nu formeel bekrachtigd. Het Parlement wil dat er 9,2 miljard wordt vrijgemaakt voor het Digital Europe programma, om te investeren in kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid, supercomputers, geavanceerdere digitale vaardigheden en het gebruik van digitale technologieën.

Europees ruimtevaartprogramma

Het Parlement heeft ook officieel ingestemd met het nieuwe Europese ruimtevaartprogramma. Dit programma moet onder meer onderzoek en technologische ontwikkelingen op het gebied van ruimtevaart ondersteunen. Er zou 16,9 miljard euro in het programma geïnvesteerd moeten worden. Daarnaast zal er een Europees Ruimte Agentschap in Praag worden opgezet om projecten te coördineren.

Connecting Europe Facility

Het Parlement heeft groen licht gegeven voor het gedeeltelijk akkoord dat bereikt is over de Connecting Europe Facility (CEF), het instrument dat innovatieve oplossingen zal ondersteunen voor energie-, transport- en digitale infrastructuren en netwerken in Europa. Onder het nieuwe MFK zal het programma een belangrijke bijdrage moeten leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en het faciliteren van de energietransitie. Voor onderzoek en innovatie op het gebied van transport en energie zullen synergiën met Horizon Europe gecreëerd worden, door bijvoorbeeld de uitwisseling van data of het ondersteunen van nieuwe technologieën met een hoge TRL.

Europees Defensiefonds

Verder heeft het Parlement ingestemd met het gedeeltelijk akkoord over het Europees Defensiefonds (EDF), dat voor een groot deel onderzoek en innovatie op het gebied van defensie zal ondersteunen. Met dit instrument wil de EU een innovatieve en concurrerende defensie-industrie bevorderen. Parlement en Raad zijn onder andere overeengekomen dat het EDF alle fasen van de industriële ontwikkeling zal ondersteunen, van fundamenteel onderzoek tot de ontwikkeling van prototypes.

InvestEU

Op de allerlaatste dag van de plenaire vergadering keurde het Parlement ook nog een tussentijdse deal voor het InvestEU-programma goed. InvestEU gaat het Europees fonds voor strategische investeringen (EFSI) vervangen en stelt 700 miljard euro beschikbaar om de investeringskloof tussen regio’s in Europa te dichten. In het nieuwe programma wordt meer aandacht besteed aan doelen op het gebied van werkgelegenheid, klimaatverandering en cohesie. Het programma brengt instrumenten als het EFSI, CEF, het European Programme for Enterprises and Small to Medium-sized Enterprises (COSME) en Employment and Social Innovation programme (EaSI) samen onder één fonds.

Context 

Nadat de Commissie in mei 2018 haar voorstellen presenteerde voor het nieuwe MFK, hebben de Raad en het Europees Parlement in het najaar van 2018 hun positie op de verschillende dossiers vastgesteld. In het voorjaar van 2019 zijn de onderhandelingen tussen EP en Raad van start gegaan in de triloog, waarna zij tot een gedeeltelijk akkoord gekomen zijn over het Digital Europe programma, het Europees Ruimtevaartprogramma, CEF, InvestEU en het EDF. De omvang van het budget is uitgesloten van de onderhandelingen; het Parlement heeft weliswaar zijn voorkeur uitgesproken over het budget dat naar elk programma zou moeten gaan, maar hierover is nog geen beslissing genomen in de Raad. Het budget is onderdeel van de overkoepelende onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021-2027; de lidstaten willen eerst overeenstemming bereiken over het totale budget, voordat besloten wordt hoeveel er naar elk programma zal gaan. Het nieuwe Parlement zal de onderhandelingen voortzetten na de verkiezingen.  

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: From promise to delivery: Commission welcomes final European Parliament votes under 2014-2019 mandate

Persbericht Parlement: EU wil € 9,2 miljard investeren in cruciale digitale technologieën

Persbericht Commissie: Statement by Commissioner Bieńkowska on the European Parliament's vote on the EU Space Programme

Persbericht Parlement: Fostering defence innovation through the European Defence Fund

Persbericht Parlement: ‘InvestEU’ programme: big boost for jobs, growth and investment

Pubicatie Parlement: Programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

Publicatie Parlement: Ruimtevaarprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

Publicatie Parlement: Connecting Europe Facility

Publicatie Parlement: European Defence Fund

Publicatie Parlement: InvestEU

Artikel Neth-ER: EP en Raad bereiken voorlopig akkoord over Digital Europe

Artikel Neth-ER: Defensieonderzoek prioriteit in toekomstig EU-budget

Artikel Neth-ER: EC presenteert eerste digitale programma: Digital Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie: onderzoek en innovatie cruciaal in ecologische en digitale transitie Europa

Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van...

Lees meer

Nieuw MFK en coronaherstelfonds: Commissie maakt geld vrij voor kennis

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting 2021-2027 en het coronaherstelfonds gepubliceerd. Hierin wil ze in totaal 94,4 miljard euro beschikbaar stellen voor Horizon...

Lees meer

Commissie ziet rol voor onderzoek en onderwijs in nieuwe biodiversiteits- en Farm to Fork-strategie

De Commissie benadrukt het belang van onderwijs en onderzoek in de nieuwe biodiversiteitsstrategie en farm to fork strategie die onlangs zijn gepubliceerd als kernonderdelen van de Green Deal. Zo...

Lees meer

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te...

Lees meer