Nederland heeft tussen 2014 en 2016 het derde hoogste slagingspercentage van alle EU-lidstaten als het gaat om aanvragen binnen Horizon 2020. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie. Bovendien ontving Nederland 7,8% van alle beschikbare financiële middelen van het programma in deze periode. Ook is de simplificatie van het evaluatieproces rond projecten een succes gebleken.

Hoog slagingspercentage Nederland in Horizon 2020

Hoog slagingspercentage voor Nederland

Nederland is met een gemiddelde van 17% de nummer drie van alle lidstaten als het gaat om slagingspercentages van aanvragen binnen Horizon 2020 in de periode 2014-2016. Alleen België en Frankrijk hebben een hoger slagingspercentage. Dat staat in het evaluatierapport Horizon 2020 in full swing van de Europese Commissie over de behaalde prestaties van het huidige kaderprogramma. Het gemiddelde slaginspercentage over de eerste drie jaar van het kaderprogramma bedraagt 12,6%. In totaal is er een aanzienlijke hoeveelheid Nederlandse aanvragen geweest: meer dan 22.000.

Veel Horizon 2020-geld naar Nederland

Ook heeft Nederland 7,8% van alle beschikbare financiële middelen in die periode binnengehaald. Hiermee staat Nederland in de top zes. In 2016 ontvingen Nederlandse deelnemers in totaal bijna 600 miljoen euro. Duitsland doet het op dit gebied veruit het beste. Echter, gekeken naar de ontvangen Europese contributie per duizend werkenden in onderwijs en innovatie (O&I), krijgt Nederland bijna het dubbele van het gemiddelde.

Simplificatie een succes

De aanpassingen om het evaluatieproces van projecten te simplificeren zijn succesvol gebleken. Het gemiddelde tijdsbestek tussen een ingediend voorstel en het toekennen van subsidie is drastisch gedaald in Horizon 2020 vergeleken met het vorige kaderprogramma. Zo nam dit proces in KP7 nog 303 dagen in beslag, terwijl dit in Horizon 2020 nog maar 193 dagen was. Ook is het opvallend dat 54%van de deelnemers in Horizon 2020 bestaat uit deelnemers die niet eerder aan het kaderprogramma hebben deelgenomen. Ongeveer de helft van deze nieuwkomers is mkb.

Context

Het rapport met statistieken van de prestaties in Horizon 2020 komt niet lang na de interim evaluatie van het kaderprogramma. Hieruit bleek voornamelijk dat Europa de impact van O&I moet vergroten. Ondertussen is de Europese Commissie al druk bezig met het volgende programma. Het voorstel daarvan wordt eind mei verwacht.