Evaluatie Horizon 2020: focus op impact O&I

11 januari 2018

Europa moet de impact van onderzoek en innovatie vergroten en de successen van Horizon 2020 voortzetten. Dit blijkt uit de interim evaluatie van Horizon 2020 van de Europese Commissie. De Commissie verwelkomt een missie-aanpak voor het volgende kaderprogramma (KP9) en benadrukt het belang van synergieën met andere EU-programma’s en het vereenvoudigen van het financieringslandschap.

Missies creëren meer impact

Er kan meer impact worden gecreëerd door een missie-georiënteerde aanpak voor onderzoek en innovatie (O&I). Dit staat in de Mededeling over de interim evaluatie van Horizon 2020, waarin ook lessen worden getrokken voor KP9. De missies moeten zich richten op EU-doelstellingen en spreken tot de verbeelding van de burger. Verder moeten de missies verbindingen leggen tussen disciplines en sectoren. KP9 moet gebaseerd zijn op meetbare, lange termijn impact en duidelijke output en resultaten die Europese beleidsdoelstellingen, de United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) en de Verklaring van Parijs ondersteunen.

Toename van synergieën vanaf beginfase

Synergieën met andere EU financieringsprogramma’s en EU-beleid moeten efficiënter en effectiever worden. De Commissie zal zich bij het ontwikkelen van de verschillende programma’s gaan richten op het versterken van synergieën door de prioriteiten van verschillende programma’s beter te stroomlijnen. Ook wil de Commissie dat schema’s voor cofinanciering flexibeler worden en regelgeving beter wordt afgestemd.

EIC kan financieringslandschap vereenvoudigen

De Commissie sluit zich aan bij de feedback dat het financieringslandschap gerationaliseerd moet worden, met name de partnerschappen. Zo biedt een toekomstige European Innovation Council (EIC) de mogelijkheid om de ondersteuning voor innovatie te stroomlijnen. Ook zal de Commissie verkennen hoe de partnerschappen, waaronder de Knowledge and Innovation Communities (KICs) van het European Institute of Innovation and Technology (EIT) en Future and Emerging Technologies (FET)-flagships, verbeterd kunnen worden. Deze zouden meer open en transparant moeten worden en kunnen bijvoorbeeld verbonden worden met de missies om zo impact te vergroten.

Andere lessen voor KP9

De interim evaluatie heeft laten zien dat Horizon 2020 aantrekkelijk en relevant is en een significante bijdrage levert aan economische groei en banen. Er zou daarom ambiteuzer geïnvesteerd moeten worden in onderzoek en innovatie. Daarnaast zijn er uit de evaluatie ook lessen te leren voor KP9 op het gebied van onder andere simplificatie, innovatie, open science en internationale samenwerking.

Context

Deze mededeling gaat zowel over de interim evaluatie van Horizon 2020 en de losse interim evaluaties van de EIT en de partnerschappen. Ook reageert de Commissie op de aanbevelingen van de Lamy High Level Group en de standpunten van de Raad voor Concurrentievermogen en het Parlement. De Commissie neemt in haar Mededeling grotendeels de aanbevelingen van Lamy over.

Het laatste Werkprogramma (2018-2020) van Horizon 2020 is al zo ontworpen om een aantal van de oplossingen voor de lange termijn te testen, zoals bijvoorbeeld een pilot voor een toekomstige European Innovation Council (EIC). Ook zijn er in dit laatste Werkprogramma focusgebieden geïntroduceerd, die moeten dienen als opstapje naar een missie-georiënteerde aanpak. Het voorstel voor KP9 wordt verwacht in de zomer van 2018.

Meer informatie

Persbericht Europese Commissie: Maximising the impact of EU research and innovation
Publicatie Europese Commissie: Horizon 2020 interim evaluation: maximising the impact of EU research and innovation
Publicatie Europese Commissie: Factsheet: Horizon 2020 Interim Evaluation – Maximising the Impact of EU Research and Innovation
Artikel Neth-ER: EP wil budget KP9 ophogen naar 120 miljard
Artikel Neth-ER: Lamy-groep: maak O&I prioriteit in EU en nationale begroting
Artikel Neth-ER: EC kritisch op Artikel 185-initiatieven
Artikel Neth-ER: EC: Joint Undertakings hebben duidelijke meerwaarde
Artikel Neth-ER: EIT-model blijft relevant
Artikel Neth-ER: Factsheet: De European Innovation Council-pilot
Artikel Neth-ER: H2020 werkprogramma 2018-2020 gepubliceerd
Artikel Neth-ER: Raadsconclusies aangenomen over H2020 en aanloop naar KP9
Dossier Neth-ER: Horizon 2020
Dossier Neth-ER: KP9 (2021 en verder)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Strategie internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker

De strategie voor internationale samenwerking in Horizon Europe moet duidelijker. Dat stelt het Strategic Forum for International S&T Cooperation (SFIC). Daarnaast wil het SFIC de coördinatie...

Lees meer

Lichte stijging in uitgaven O&O door Europese lidstaten

De uitgaven in de onderzoeks- en ontwikkelingssector (O&O) door Europese lidstaten zijn het afgelopen jaar met 0,03% gestegen. Dit blijkt uit de eerste bevindingen van een onderzoek van Eurostat...

Lees meer

Het Oostenrijkse voorzitterschap: gestage vooruitgang op de kennisdossiers

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed. Voor onderzoek, innovatie en onderwijs stonden de onderhandelingen voor Horizon Europe,...

Lees meer

Op de agenda: januari

Wat staat er op de EU-kennisagenda in januari 2019? Vanaf 1 januari 2019 neemt Roemenië het voorzitterschap van de Raad van de EU over van Oostenrijk. De triloog over de verordening van Horizon...

Lees meer