Het European Green Deal Investmentplan mobiliseert de komende tien jaar één biljoen euro aan duurzame investeringen. Dit blijkt uit nieuwe plannen van de Europese Commissie. Het EU-budget zal 503 miljard euro verstrekken, aangevuld met private en nationale investeringen. Het is de vraag hoeveel er onderaan de streep verandert, want een groot deel komt uit bestaande middelen. Wel nieuw is de 7,5 miljard euro voor het Just Transition Fund.


Green Deal investeringsplan mobiliseert één biljoen euro

Eén biljoen voor Green Deal

De Europese Commissie wil de komende tien jaar één biljoen euro aan investeringen mobiliseren met het European Green Deal Investmentplan (EGDIP). Om dit te bereiken, wordt vanuit het EU-budget gerekend op een injectie van 503 miljard euro. De rest dient te worden aangevuld met nationale en private investeringen via InvestEU. Daarbij is wel de vraag hoeveel geld er daadwerkelijk bijkomt. De financiële injectie bouwt immers voort op het voorstel van de Commissie om 25% van het meerjarig financieel kader (MFK) aan het klimaat uit te geven. Bovendien is de injectie uitgesmeerd over een periode van tien jaar, waarmee de Commissie een voorschot neemt op het MFK 2028-2035. Het lijkt erop dat er geen geld wordt gehaald uit Horizon Europe of Erasmus+.

7.5 miljard euro aan nieuwe middelen

Er komt wel nieuw geld voor het Just Transition Fund. Het fonds valt onder EGDIP en moet 100 miljard euro mobiliseren voor een Just Transition Mechanism. Het fonds zou 7,5 miljard euro aan nieuwe middelen moeten krijgen, boven op het huidige MFK-voorstel. Het mechanisme zal financiële en praktische steun bieden aan regio’s die economisch meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en biedt onder andere ondersteuning bij ontwikkeling van vaardigheden die aansluiten op de arbeidsmarkt. Het mechanisme zal in Nederland naar verwachting 3,2 miljard euro mobiliseren.

Context

EGDIP is de investeringspilaar van de Green Deal. De Green Deal wordt gezien als de nieuwe Europese groeistrategie om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te reduceren. De EU is vastbesloten om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale blok ter wereld te worden. De Green Deal en het Just Transition Mechanism vallen onder de verantwoordelijkheid van Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal, terwijl EGDIP valt onder Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor mensen.