InvestEU: één fonds voor EU-investeringen

7 juni 2018

De Commissie wil alle bestaande EU-programma’s voor leningen en garanties onder één investeringsfonds samenbrengen om zo meer publieke en private investeringen aan te trekken. Dit nieuwe instrument, InvestEU, is een voortzetting en uitbreiding van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en zal zich richten op vier prioriteiten, waaronder onderzoek, innovatie en digitalisering. De Commissie verwacht op deze wijze de komende begrotingsperiode 650 miljard euro aan investeringen aan te trekken.

Samenbrengen en vereenvoudigen

Onder de noemer InvestEU wil de Commissie een veelheid aan al bestaande EU-financieringsinstrumenten samenbrengen. Het gaat om instrumenten die leningen en garanties verstrekken. Door het creëren van één fonds wil de Commissie meer private investeringen mobiliseren om zo een sterke impuls te geven aan innovatie en werkgelegenheid. Daarnaast streeft de Commissie simplificatie na door één programma met één set regels te creëren en zo de toegang tot financiering te verbeteren. Zij verwacht op die manier 650 miljard euro aan investeringen aan te kunnen trekken.  

InvestEU is een uitbreiding van het Juncker plan en zal onder andere een aantal al bestaande instrumenten omvatten die relevant zijn voor onderwijs, onderzoek en innovatie: InnovFin, dat nu deels onder het programma van Horizon 2020 valt, de Student Loan Guarantee Facility die nu deel uitmaakt van Erasmus+ en twee zelfstandige instrumenten: Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en COSME (the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises).

Het InvestEU-programma zal bestaan uit het InvestEU-fonds, de InvestEU-advieshub dat technische ondersteuning en bijstand verstrekt en het InvestEU-portaal dat investeerders en projectontwikkelaars bijeen zal brengen via een databank.

Vier beleidsterreinen

Het nieuwe fonds zal zich richten op projecten gelinkt aan vier beleidsprioriteiten:

  • duurzame infrastructuur
  • onderzoek, innovatie en digitalisering
  • het mkb
  • sociale investeringen en vaardigheden

Deze beleidsterreinen krijgen allemaal een vast budget. Wel wil de Commissie de mogelijkheid creëren om het budget flexibel in te delen als veranderingen in de samenleving of de markt daar om vragen.

Nieuwe elementen

Lidstaten krijgen de mogelijkheid om vrijwillig 5% van de cohesiefondsen toe te wijzen onder InvestEU, om zo te profiteren van de EU-garantie en sterke kredietrating. Daarnaast zullen behalve de Europese Investeringsbank (EIB) ook nationale en regionale banken betrokken worden als financiële partners. Op die manier wil de Commissie beter gebruik maken van regionale expertise.

Ook zal het mogelijk worden om projecten die al gefinancierd worden uit EU-subsidies, waaronder Horizon Europe, aan te vullen met financiering uit InvestEU. In dat kader stelt de Commissie ook een wijziging van de staatssteunregels voor om het eenvoudiger te maken financiering toe te kennen via InvestEU.

Context

In 2014 lanceerde de Commissie het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), ook wel bekend als het Junckerplan. Het ondersteunt private investeerders in het financieren van Europese projecten door middel van garanties en leningen. Het programma loopt af in 2020. Het InvestEU-programma is een voortzetting en uitbreiding van EFSI. Van het budget voor Horizon Europe wil de Commissie 3,5 miljard euro toewijzen aan InvestEU.

Meer informatie

Persbericht Commissie: EU-begroting: InvestEU-programma geeft steun voor werkgelegenheid, groei en innovatie in Europa
Publicatie Commissie: The InvestEU programme - legal texts and factsheets
Artikel Neth-ER: EC over EU-budget na 2020: verhoging voor Erasmus+ en KP9
Artikel Neth-ER: Op de agenda: juni
Artikel Neth-ER: Commissie zet in op verdubbeling risicokapitaal

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie vraagt Europese leiders vaart te maken met MFK-onderhandelingen

Met het oog op de Europese Raad op 20 en 21 juni verzoekt de Europese Commissie de Europese leiders om dringend vaart te maken met de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader. De...

Lees meer

Stijging budget Horizon 2020 en Erasmus+ in conceptbegroting EU voor 2020

Het budget voor zowel Horizon 2020 als Erasmus+ voor volgend jaar zullen als het aan de Commissie ligt stijgen ten opzichte van 2019. In de ontwerpbegroting voor 2020 stijgt het budget voor Horizon...

Lees meer

Op de agenda: juni

De Europese burgers hebben een nieuw Parlement gekozen. De komende maanden staan dan ook in het teken van institutionele overgang en zullen cruciaal zijn voor het bepalen van de nieuwe prioriteiten...

Lees meer

Extra budget voor Horizon 2020 en Erasmus+ in 2019

De Commissie wil 100 miljoen euro toevoegen aan het budget van Horizon 2020 en Erasmus+ voor 2019. Hiervan zou 80 miljoen euro naar klimaatgerelateerd onderzoek onder Horizon 2020 gaan. De andere 20...

Lees meer