InvestEU: één fonds voor EU-investeringen

7 juni 2018

De Commissie wil alle bestaande EU-programma’s voor leningen en garanties onder één investeringsfonds samenbrengen om zo meer publieke en private investeringen aan te trekken. Dit nieuwe instrument, InvestEU, is een voortzetting en uitbreiding van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en zal zich richten op vier prioriteiten, waaronder onderzoek, innovatie en digitalisering. De Commissie verwacht op deze wijze de komende begrotingsperiode 650 miljard euro aan investeringen aan te trekken.

Samenbrengen en vereenvoudigen

Onder de noemer InvestEU wil de Commissie een veelheid aan al bestaande EU-financieringsinstrumenten samenbrengen. Het gaat om instrumenten die leningen en garanties verstrekken. Door het creëren van één fonds wil de Commissie meer private investeringen mobiliseren om zo een sterke impuls te geven aan innovatie en werkgelegenheid. Daarnaast streeft de Commissie simplificatie na door één programma met één set regels te creëren en zo de toegang tot financiering te verbeteren. Zij verwacht op die manier 650 miljard euro aan investeringen aan te kunnen trekken.  

InvestEU is een uitbreiding van het Juncker plan en zal onder andere een aantal al bestaande instrumenten omvatten die relevant zijn voor onderwijs, onderzoek en innovatie: InnovFin, dat nu deels onder het programma van Horizon 2020 valt, de Student Loan Guarantee Facility die nu deel uitmaakt van Erasmus+ en twee zelfstandige instrumenten: Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en COSME (the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises).

Het InvestEU-programma zal bestaan uit het InvestEU-fonds, de InvestEU-advieshub dat technische ondersteuning en bijstand verstrekt en het InvestEU-portaal dat investeerders en projectontwikkelaars bijeen zal brengen via een databank.

Vier beleidsterreinen

Het nieuwe fonds zal zich richten op projecten gelinkt aan vier beleidsprioriteiten:

  • duurzame infrastructuur
  • onderzoek, innovatie en digitalisering
  • het mkb
  • sociale investeringen en vaardigheden

Deze beleidsterreinen krijgen allemaal een vast budget. Wel wil de Commissie de mogelijkheid creëren om het budget flexibel in te delen als veranderingen in de samenleving of de markt daar om vragen.

Nieuwe elementen

Lidstaten krijgen de mogelijkheid om vrijwillig 5% van de cohesiefondsen toe te wijzen onder InvestEU, om zo te profiteren van de EU-garantie en sterke kredietrating. Daarnaast zullen behalve de Europese Investeringsbank (EIB) ook nationale en regionale banken betrokken worden als financiële partners. Op die manier wil de Commissie beter gebruik maken van regionale expertise.

Ook zal het mogelijk worden om projecten die al gefinancierd worden uit EU-subsidies, waaronder Horizon Europe, aan te vullen met financiering uit InvestEU. In dat kader stelt de Commissie ook een wijziging van de staatssteunregels voor om het eenvoudiger te maken financiering toe te kennen via InvestEU.

Context

In 2014 lanceerde de Commissie het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), ook wel bekend als het Junckerplan. Het ondersteunt private investeerders in het financieren van Europese projecten door middel van garanties en leningen. Het programma loopt af in 2020. Het InvestEU-programma is een voortzetting en uitbreiding van EFSI. Van het budget voor Horizon Europe wil de Commissie 3,5 miljard euro toewijzen aan InvestEU.

Meer informatie

Persbericht Commissie: EU-begroting: InvestEU-programma geeft steun voor werkgelegenheid, groei en innovatie in Europa
Publicatie Commissie: The InvestEU programme - legal texts and factsheets
Artikel Neth-ER: EC over EU-budget na 2020: verhoging voor Erasmus+ en KP9
Artikel Neth-ER: Op de agenda: juni
Artikel Neth-ER: Commissie zet in op verdubbeling risicokapitaal

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

De mogelijke gevolgen van wel of geen nieuw MFK op 1 januari 2021

Waar de MFK-onderhandelingen vorige maand nog de Europese politieke agenda bepaalden, lijkt het doemscenario van geen akkoord door de coronacrisis steeds dichterbij te komen. Wat zou de impact zijn...

Lees meer

Corona noodmaatregelen goedgekeurd, herziening MFK-voorstel in de maak

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie, waarbij drie noodmaatregelen de Europese bevolking en bedrijven moeten ondersteunen in de...

Lees meer

EU onderwijsministers bespreken consequenties coronavirus voor het onderwijs

De Europese onderwijsministers hebben via een video-conferentie uitdagingen en actuele informatie met betrekking tot het corona-virus uitgewisseld. Hierbij bespraken zij ook de verschillende...

Lees meer

Horizon Europe: een programma met geopolitieke potentie

“Mijn Commissie wordt een geopolitieke Commissie”, aldus de nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen. In een toenemende mate multipolaire wereld heeft de Commissie de ambitie uitgesproken Europa...

Lees meer