De Commissie heeft het eerste jaarlijkse werkprogramma voor EU4Health aangenomen, waarmee het gezondheidsprogramma officieel van start kan gaan. Het programma krijgt in het eerste jaar 312 miljoen euro aan financiering voor onderzoeksactiviteiten op het gebied van crisisparaatheid en ziektepreventie.


Gezondheidsprogramma EU4Health officieel van start

Prioriteit voor gezondheid

Het eerste jaarlijkse werkprogramma voor EU4Health is aangenomen door de Commissie. In het persbericht laat de Commissie weten dat het gezondheidsprogramma in het eerste jaar 312 miljoen euro aan financiering krijgt. Dit bedrag is fors hoger dan het budget van het vorige Europese gezondheidsprogramma, dat slechts 450 miljoen euro aan financiering over de gehele periode 2014-2020 kreeg. Investeringen onder EU4Health gaan vooral naar projecten om medicijntekorten te voorkomen, kanker te bestrijden, kennis uit te breiden over zeldzame ziekten en naar projecten die de veerkracht van gezondheidsstelsels vergroten. Sommige oproepen voor het indienen van voorstellen zijn bestemd voor specifieke ontvangers, maar veel calls staan open voor onderzoeksorganisaties. Hieronder valt onder andere een call van 7 miljoen euro om antimicrobiële resistentie aan te pakken, 3 miljoen euro om kankergeneesmiddelen te hergebruiken voor andere doeleinden en nog eens 3 miljoen euro voor genomische kankerscreening in het kader van het ‘1+ Million Genome’-initiatief.

Context

Voor het EU4Health programma is 5,1 miljard euro gereserveerd voor de komende zeven jaar. Voor 2021 is 312 miljoen euro begroot en voor 2022 789 miljoen euro. De Commissie is samen met het nieuw Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal (HaDEA) verantwoordelijk voor de implementatie van het EU4Health programma. Eerder vroeg de Commissie al feedback over de invulling van het Europese Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), een gezamenlijke Europese health data space en moedigt de Commissie lidstaten aan om te investeren in digitalisering van de gezondheidszorg. Na de eerdere bekendmaking van de werkprogramma’s van Horizon Europe er Erasmus+ is nu ook EU4Health van start.