De Commissie vraagt up mening over de gezamenlijke Europese dataruimte. Deze is erop gericht om binnen Europa data beter te kunnen delen en hergebruiken en zou een grote stimulans moeten bieden voor onderzoek en innovatie. U kunt tot en met 31 juli 2020 feedback geven.


Geef feedback voor een gezamenlijke Europese dataruimte

Europese dataruimte krijgt vorm

De Commissie vraagt voor het eind van de maand juli uw feedback voor de opzet van een juridisch kader voor een gezamenlijke Europese dataruimte. Hiermee wil de Commissie stappen zetten richting vrij verkeer van data, waarbij data uit de publieke sector, het bedrijfsleven en burgers bijeenkomen. Dit initiatief is erop gericht om data gemakkelijker beschikbaar en bruikbaar te maken voor onderzoek- en innovatiedoeleinden. Het is de bedoeling dat er verschillende ‘dataruimten’ ontwikkeld worden, waarbinnen rekening wordt gehouden met sectorspecifieke kenmerken. Zo voorziet de Commissie dataruimten op het gebied van vaardigheden, gezondheid en de Green Deal. Het initiatief zou voor het eind van dit jaar aangenomen moeten worden. Acties onder het initiatief zullen onder andere gefinancierd worden met geld uit het Digital Europe programma, de Connecting Europe Facility en Horizon Europe.

Context

De Commissie sprak in 2018 de ambitie uit om een Europese dataruimte te creëren. Eerder dit jaar zette de Commissie met de publicatie van een Europese datastrategie verdere stappen om de Europese dataruimte te realiseren. Deze dataruimte moet een grootschalige, naadloze digitale omgeving worden, die de toegang tot, en het hergebruik van, data uit verschillende bronnen, sectoren en disciplines voor bedrijven en de publieke sector vergemakkelijken.