Tot 30 november kunt u uw mening geven de implementatie van de Europese Sociale Pijler. De Commissie vraagt burgers, academici, belangenorganisaties en overheidsinstanties hoe de implementatie moet verlopen en hoe de organisaties hier zelf aan bij kunnen dragen.


Geef uw mening over de Europese Sociale Pijler

Geef uw mening

De commissie heeft een consultatie geopend over de implementatie van de Europese Sociale Pijler. De consultatie nodigt burgers, academici, organisaties en overheidsinstanties uit om hun mening te geven over de beleidsacties die noodzakelijk zijn voor de implementatie van de sociale pijler en om hun concrete toezeggingen te laten doen op de uitvoering ervan. Tot 30 november is het mogelijk om te reageren.

Context

De Europese Sociale Pijler is de strategie van de Commissie die ervoor moet zorgen dat de transities die plaatsvinden op het gebied van klimaat, digitalisering en demografie op een rechtvaardige en eerlijke manier plaatsvinden. Binnen de sociale pijler worden ook vaardigheden en onderwijs essentieel geacht voor een sterke en sociale Unie. Op 17 november 2017 hebben de Europese regeringsleiders de verklaring voor de Europese Sociale Pijler ondertekend. In 2021 zal het actieplan voor de implementatie van de Sociale Pijler worden gepubliceerd.