De Europese Commissie heeft een publieke consultatie geopend over projectresultaten van KP7. De consultatie is gericht op projectdeelnemers op het gebied van computing, embedded systems en digital factories. De Commissie wil weten welke activiteiten zijn ondernomen na het project om de producten of diensten op de markt te brengen. De consultatie is geopend tot 8 juni 2018.

Geef uw input over de projectresultaten binnen KP7

Projectresultaten

De Europese Commissie heeft een vragenlijst geopend omtrent projectresultaten in KP7. De consultatie is voornamelijk bedoeld voor projectdeelnemers op gebied van computing, embedded systems en digital factories. Door middel van de consultatie wil de Commissie meer te weten komen over de activiteiten van begunstigden om hun producten of diensten op de markt te brengen of om intern te gebruiken. Met de resultaten van de consultatie wil de Commissie een aantal succesverhalen publiceren en meer inzicht vergaren in de projectresultaten zelf. De vragenlijst is vooral gericht op bedrijven en onderzoeksinstituten. Andere organisaties, zoals universiteiten, kunnen de consultatie invullen wanneer ze commerciële activiteiten gedaan of gepland hebben, bijvoorbeeld via spin-offs. De consultatie staat open tot 8 juni.

Context

Het zevende kaderprogramma liep van 2007 tot 2013. In juni wordt al het voorstel van het negende kaderprogramma verwacht. Het is al wel bekend dat het de naam Horizon Europe zal krijgen. De naam werd aangekondigd tezamen met het voorstel voor het nieuwe meerjarig financieel kader.