De Commissie vraagt om uw input over het nieuwe Pact voor onderzoek en innovatie in Europa.  Het Pact zal de belangrijkste gemeenschappelijke waarden en principes uiteenzetten die ten grondslag liggen aan de Europese Onderzoeksruimte, zoals vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, open access en gendergelijkheid. Reageren kan tot 13 mei.


Geef uw feedback over Europees Pact voor onderzoek en innovatie

Pac(t) uw kans

De Commissie vraagt om feedback over het nieuwe Pact voor onderzoek en innovatie in Europa. Zo'n Pact is volgens de Commissie nodig om de ambities van de onlangs vernieuwde Europese Onderzoeksruimte (ERA) te verwezenlijken. Het Pact moet de beginselen voor de ERA verstevigen en de implementatie ervan bevorderen, zoals de Europese gedragscode voor onderzoekintegriteit en het bevorderen van gendergelijkheid. Ook de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek komt centraal te staan in het Pact. Het doel is om lidstaten van de EU aan te moedigen deze principes en waarden opnieuw te bekrachtigen en te integreren in nationaal onderzoeks- en innovatiebeleid.

Context

In de vernieuwde ERA moeten onderzoekers, wetenschappelijke kennis en technologieën zich vrijer kunnen bewegen dan nu het geval is. Het Pact neemt de vorm aan van een Raadsaanbeveling, een niet-bindend initiatief, om als lidstaten met gedeelde ambities op weg te gaan naar een vernieuwde ERA. De voortgang van de implementatie van de ERA is de laatste jaren wat gestagneerd en het voorstel voor de vernieuwde ERA moet daar verandering in brengen. Het Europese kennisveld verwelkomt de nieuwe ambitie van de Commissie. Tijdens de Research & Innovation Days zal er nog meer feedback verzameld worden van stakeholders over het Pact.