De European Science Diplomacy Alliance beveelt drie strategische doelen aan om wetenschapsdiplomatie binnen Horizon Europe te verbeteren. Bij deze doelen zijn ook twee prioriteiten aangewezen met daarin acties om wetenschapsdiplomatie studies en de mobiliteit van het wetenschapsdiplomatie veld te stimuleren. Voor hoger onderwijsinstellingen ligt er een belangrijke rol om deze doelen te halen.


Gebruik Horizon om wetenschapsdiplomatie op de kaart te zetten

Strategische doelen voor wetenschapsdiplomatie

Volgens het beleidsrapport van de European Science Diplomacy Alliance verloopt de huidige wetenschapsdiplomatie ongecoördineerd op Europees niveau. Om deze coördinatie te verbeteren heeft de European Science Diplomacy Alliance drie doelen aanbevolen voor het Horizon programma van 2025-2027. De doelen die de European Science Diplomacy Alliance heeft gesteld zijn het veiligstellen en promoten van Europese wetenschapswaarden, wetenschappelijke samenwerking met Europese buurlanden en het gebruik van wetenschapsdiplomatie om global challenges aan te pakken. De doelen worden geconcretiseerd door twee prioriteiten, namelijk het versterken van wetenschapsdiplomatie in Europa en het bevorderen van een EU regionaal wetenschapsdiplomatie. Het versterken van wetenschapsdiplomatie is het meest concreet met onder andere een actieplan om wetenschapsdiplomatie studies uit te bouwen in het Europees hoger onderwijs en diplomatieke organisaties. Daarnaast stelt de alliante voor om een Horizon Europe werkprogramma te maken voor wetenschapsdiplomatie studies.

Hoger onderwijs cruciaal voor wetenschapsdiplomatie

Naast het ongecoördineerde wetenschapsdiplomatiebeleid is er ook sprake van weinig verankering van wetenschapsdiplomatie in Europese hoge onderwijsinstellingen. De European Science Diplomacy Alliance vindt daarom ook dat er meer capaciteit binnen Horizon moet komen voor hoger onderwijsinstellingen om de volgende generatie wetenschapsdiplomaten op te leiden. Momenteel zijn er maar een beperkt aantal programma’s die focussen op wetenschapsdiplomatie en wordt het transdisciplinaire karakter van wetenschapsdiplomatie te weinig gebruikt. De European Science Diplomacy Alliance raadt daarom aan om Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) en European Cooperation in Science and Technology (COST) acties te gebruiken om mobiliteit en netwerken te stimuleren in het wetenschapsdiplomatie veld. Bovendien moeten wetenschapsdiplomatie studies en trainingen gestimuleerd worden binnen het Europese Universiteiten Initiatief.

Context

De Europese Commissie ziet wetenschapsdiplomatie als het direct of indirect gebruik van wetenschap om diplomatieke doelen te behalen. De visie van de Commissie omtrent wetenschapsdiplomatie is geformuleerd in het Open Science beleid en de Global Approach. De Global Approach is een overkoepelende strategie voor internationale samenwerking met betrekking tot O&I en promoot multilateralisme en openheid. Bovendien zijn wederkerigheid, respect voor fundamentele waarden en een gelijkwaardig speelveld belangrijk in de Global Approach. De European Science Diplomacy Alliance is een initiatief vanuit de Horizon 2020 wetenschapsdiplomatie projecten S4D4C, InsSciDE en EL-CSID. De Alliance onderhoudt de dialoog omtrent de Europese wetenschapsdiplomatie en ontwikkelt kansen met betrekking tot het uitoefenen van wetenschapsdiplomatie.

 

Mede geschreven door Bertus Woudwijk.